Fredrik Solvang gjør det klart at en som er gjest i hans program ikke skal bli politisk forfulgt etterpå av sin arbeidsgiver.

Det er mye å kritisere NRK og andre politisk korrekte medier for, men NRK Dagsnytt 18 sin programleder og journalist Fredrik Solvang har flere ganger vist solide og rettferdige kvaliteter, også nå når han på vegne av sin gjest, lærer Simon Malkenes, som var så freidig at han fortalte i Dagsnytt 18 om tilstandene ved Ulsrud videregående skole, stod opp for ytringsfrihet og imot politisk forfølgelse fra Simons arbeidsgiver, Utdanningsetaten i Oslo.

Etter at Simon Malkenes stakk hull på skoleledelsens fantasiverden, foretok de forundersøkelse til en eventuell personalsak mot læreren. Og det hele skyldes ikke at Malkenes har spredd løgner om skolen, men at han beskrev den virkelige tilstanden i klasserommet på en flerkulturell skole.

Screenshot-2018-4-19 Fredrik Solvang on Twitter(2)

Det har i ettertid vist seg at det er langt i fra alle elevene som har stilt seg bak et leserinnlegg i Aftenposten hvor det ble påstått underskrevet av «30 elever» fra en bestemt klasse. Noen mener også at ordlyden i leserinnlegget som gikk ut på at elevene følte seg tråkket på, har en så voksen formulering at det spekuleres i at elevene har fått hjelp fra skoleledelsen til å formulere innlegget.

Vi berømmer Fredrik Solvangs initiativ til å ta Malkenes og ytringsfriheten i forsvar, samt å ta et solid standpunkt imot politisk forfølgelse i arbeidslivet.

– Dette er første gang jeg har sett meg nødt til å gå ut og engasjere meg i en sak. Mine gjester skal ikke frykte at de blir forfulgt av arbeidsgiver. Dette er helt uakseptabelt, sier Solvang.

Her er Twitter-tråden som viser ordskiftet mellom Solvang og Utdanningsetaten i Oslo:

Screenshot-2018-4-19 Fredrik Solvang on Twitter(1)
Fra Twitter.

I en tid hvor ytringsfriheten blir stadig skrenket inn med sensur, utestengelse fra sosiale medier og i dette og flere tilfeller, politisk forfølgelse med «sovjetiske» trusler om at ulydige borgere som kritiserer regimet kan miste levebrødet, er rettferdighetssøkende personer som Fredrik Solvang viktige å verdsette. Og selv om den offentlige oppmerksomheten rundt akkurat Malkenes sitt tilfelle kan redde levebrødet hans, er allerede skaden skjedd, da denne typen ufyselige sabelrasling fra godhets-fascistene gir «preventive» signaler til andre sanndruelige mennesker som ønsker å tilby sannferdige og realistiske versjoner av godhets-fascistenes rosamalte fantasisamfunn, som er basert på ønsketenking fremfor et objektiv og fullstendig bilde. Vi får aldri vite hva det blir tiet om i ettertid på grunn av denne skremselen. Det er direkte skremmende å se hvor langt den politisk korrekte bermen er villige til å gå for å tvinge terrenget til å stemme med deres politisk korrekte kart.

Det er ikke hverdagskost for Rapport-X å skryte opp journalister som befinner seg på politisk korrekte lønningslister, men i objekiviteten og rettferdighetens navn klapper vi Fredrik Solvang på skuldra for denne gang. I morgen får han kanskje så hatten passer, hvem vet.

Kilde: Utdanningsnytt.no

Har du meninger om denne saken, benytt vårt kommentarfelt.

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media