Rettsvesenet signaliserer at det er verre å være neger, enn å være rasist eller nazist.

Høyesterett har idømt en 24-årig mann fengsel etter å ha kalt en annen mann for «jævla neger». Bakgrunnen var at natt til 15. august klokken 02.30 kalte han en mann med somalisk bakgrunn for «jævla neger», etter at somalieren hadde kastet en potet i hodet på 24-åringen som reaksjon på at han ble dyttet. 

Saken ble behandlet i Halden tingrett i 2016, og 24-åringen ble da til ett år og seks måneder fengsel. Riktignok ble denne straffen slått sammen med to tidligere dommer. Etter en anke til lagmannsretten ble straffen redusert slik at ti måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget med prøvetid på to år. Saken ble videre anket til høyesterett, som forkastet anken.

Dette er altså bakgrunnen for overskriften. Så til en lett refleksjon etter dommen i lys av tidligere rettspraksis rundt hatefulle, injurierende og ærekrenkende ytringer:

Hvis vi ser i praksis hvordan rettsvesenet forvalter lover rundt temaet, er det innlysende hvordan dem rangerer ukvemsord og begreper. Tidligere var som alle vet «neger» et stuerent ord i det norske daglige språket, dog det blir selvfølgelig til et ukvemsord når man putter «jævla» foran «neger», det er de fleste enige om. Men i dagens polariserte debattklima hvor det hagler med venstreekstreme raseriutbrudd hvor ord som «jævla rasist» og «jævla nazist» blir pøst ut så det nesten går inflasjon i det Og med Merethe Hodne saken friskt i minne hvor en bitter gammel venstreekstrem klovn helt ustraffet etter rettsprøvelser fikk kalle Hodne for en «nazi-frisør», er det først og fremst rangeringen og alvorlighetsgraden av ukvemsordene jeg stusser over her

Altså hvis å ytre «jævla neger» sender folk i fengsel, mens «jævla rasist», «jævla nazist» eller «nazi-frisør» for den saks skyld ikke gjør det, må det være fordi rettsystemet til syvende og sist anser det som mer injurierende og hatefullt å bli definert som neger enn rasist eller nazist.

Da kan man altså si at så lenge det ikke foreligger en eneste dom med fengselsstraff mot noen som har kalt andre for «jævla rasist» eller «jævla nazist», uten dokumentasjon på at påstandene medfører riktighet, så er min konklusjon at rettsystemet viser rasistiske tendenser om de rangerer neger som verre og mer ærekrenkende og hatefullt ord enn rasist og nazist.

Kilde: Document.no

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.