Alternativ for Sverige: Vil revurdere alle oppholdstillatelser som er gitt etter år 2000. Mener multikulturalisme er en total fiasko.

Lederen for den nye nasjonalistiske partiet Alternativ for Sverige, Gustav Kasselstrand, går til angrep på Sveriges innvandringspolitikk. Kasselstrand har seriøse planer om å sende tilbake de immigrantene som nekter å la seg integrere.

Han sier at Sveriges multikultur er en umulighet og en total fiasko. Partilederen mener det er umulig å blande vidt forskjellige folkegrupper inn i ett land, for så å forvente gode resultater.

«De historiske erfaringene fra multikulturelle samfunn peker på det stikk motsatte. Uenigheter og konflikter, og ikke et harmonisk sosialt liv er resultatet av masseinnvandring», sier han.

Kasselstrand sier at Alternativ for Sverige aldri vil forme noen integreringspolitikk. Han legger til at; hvis immigranter ikke kan integrere seg selv i Sverige, vil de isteden motta en enveisbillett til hjemlandet.

Hans og partiets intensjon er også å revurdere alle oppholdstillatelsene innvilget etter år 2000, og vil sende tilbake de som har fått innvilget opphold på falsk grunnlag.

Kilde: Voice of Europe.

Har du meninger om saken, benytt vårt kommentarfelt.