AP i Vardø viser sitt sanne ansikt

Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud besøkte i dag Vardø kommune på sitt Nord-Norge besøk, og møtte en i harnisk AP ordfører som ikke ser ut til å ta bekymrede Vardø borgere på alvor.

Frp politikerne hadde før de møtte opp på Vardø Kommunehus vært på hjemmebesøk hos den 30 år gamle Christi Andreassen som lider av en muskelsykdom som gjør henne stadig svakere og dermed stadig mer avhengig av pleiehjelp.

Christi Andreassen mener sammen med din familie og samboer at hun ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra kommunen, og dro derfor sammen med de to rikspolitikerne fra FRP til Vardø kommunehus for å få en oppklaring i saken.

Det hele gikk rolig for seg frem til Vardø ordfører Robert Jensen fra AP dukket opp på kommunehuset, og konfronterte de to rikspolitikerne fra FRP for å forsøke å slå politisk mynt på Christi Andreassens sak. Robert Jensen (AP) var tydelig irritert over saken, og både snakket nedsettende om Christi Andreassen som satt i en stol like vedsiden av politikerne.

AP ordføreren beskyldte blant annet FRP politikerne og den syke kvinnen for å utnytte media, og da særlig NRK for å fremme en «fillesak», og for å forsøke å slå politisk mynt gjennom å ta tak i hva han kalte en «populistisk» sak.

Dersom arrogansen og synet på Vardøs borgere som ble fremvist av Vardø ordfører Robert Jensen er det synet AP politikere generelt har ovenfor det norske folk og sine velgere, vitner det om ett forakt for det norske folk innad i AP få ville trodd eksisterte.

Du kan se hele opptrinnet i Nettavisen.