Valgkampen i Sverige: Da Alternativ for Sverige i dag besøkte Nyköping, hadde en betydelig mengde fremmedkulturelle møtt opp […]