Rapport-X intervju med Merete Hodne

Merete Hodne er blitt dømt til facebook vennskap med Løgnaslagets advokat Brynjar Meling, og Rapport-X sin egen reporter Ronny Rønning tok seg en liten prat om saken med Merete for å høre litt om hvordan Meretes opplevelse av hele saken er da dette ikke kommer godt frem i den politisk korrekte pressen.

Under intervjuet får vi blant annet høre hvordan en helt vanlig norsk kvinne nærmest er blitt angrepet og hengt ut av hele media Norge som «nazist» til tross for at hun aldri har hat noe i nærheten av nazistiske holdninger noe både Løgnaslaget og presse Norge her vært veldig klar over.

Du kan selv høre hvordan Merete Hodne har opplevde hele sirkuset pressens venstreekstreme journalister hat skapt rundt henne, og hvilke innvirkninger det har hatt på hennes liv.

Vi oppfordrer alle til å besøke Merete Hodnes egen blogg, og gi henne all den støtten dere kan i denne vanskelige tiden!

http://meretehodne.blogg.no/