Japan, landet som mottok 20 flyktninger i fjor, er livredde for å ende opp som Sverige

Når den japanske regjeringen nå ser ut til å åpne for arbeidsinnvandring til lavtlønte jobber, vokser samtidig frykten hos mange japanere for at samfunnsutviklingen skal bli som i Sverige.

– Hva dette enn var, så var det ikke Sverige, sa den japanske nasjonaløkonomen Takaaki Mitsuhashi etter å ha besøkt Husby, og legger til at denne type utvikling ønskes ikke i Japan.

For første gang noensinne vil den japanske regjeringen åpne for abeidsinnvandring til lavtlønnsyrker, hvilket har ført til stor debatt og uro i landet. Mange japanere peker på Sverige som et eksempel på hvordan man ikke vil ha det, skriver Yle.

– Se hvordan det har gått for Sverige så får dere et bra bilde på hvordan det blir nå man åpner landet for innvandring, sier den velrenommerte nasjonaløknomen Takaaki Mitsuhashi på et seminar.

– Utlendingene, først og fremst fra Afrika og Midtøsten, har bostt seg i bydeler som de siden helt har overtatt slik at politiet ikke lenger tør å reise dit, forklarer Mitsuhashi.

Da Mitsuhashi besøkte Sverige reiste han til Husby for selv å lage seg et bedre bilde på hvordan innvandringen påvirker det svenske samfunnet. Besøket beskriver han med ordene «hva det enn var, så var det ikke Sverige. Denne utviklingen vil vi ikke ha i Japan.»

Han anser at det er utmerket som det er i Japan nå, med én prosent av befolkningen av utenlandsk herkomst.

Tidligere hadde han støtte av landets ledende politikere, men akutt mangel på arbeidskraft og en aldrende befolkning har skapt nye problem.

Om ti år vil Japan komme til å mangle en halv million arbeidstakere i helse- og omsorgssektoren, og alt i dag går virksomheter konkurs fordi de ikke finner mennesker å ansette.

Når Yle spør unge japanere om deres tanker rundt økt innvandring møtes de med skepsis.

– Vi har en unik kultur og jeg synes det er viktig at vi skjermer den best mulig, sier en ung mann.

Noen uroer seg for at den spesielle servicekulturen vil trues dersom innvandrere får jobb i butikker.

– Jeg vet ikke om de passer så bra til å stå i butikker. Vi japanere har en bedre følelse for service og vet hvordan man skal behandle kunder så de kjenner seg velkomne og vil handle. Kanskje ville det bli en dårlig stemning for alle dersom ikke de vante reglene følges. Jeg vet ikke, det er bare en følelse jeg har, sier en ung kvinne.

I løpet av fjoråret mottok Japan 20 flyktninger, rapporterte The Guardian. Dette til tross for at myndighetene behandlet ca. 20.000 asylsøknader i samme periode, hvilket gir en innvilgelsesprosent på 1 promille.

 

Kilde: Friatider, Yle