Hvorfor gjøre skilsmissen verre for barna med å dra dem inn i rettssaker?

Skilsmisse er vanskelig for barn. De aller fleste barn ønsker at mor og far skal bo sammen.

I verste fall kan barna bli så skadet i en opprivende skilsmisse at de vil dra på plager  resten av livet etter denne vonde opplevelsen. Det som avgjør omfanget av skadene er ofte hvor godt foreldrene klarer å samarbeide etter bruddet. National Parents Organization i Amerika har nettopp fullført en studie- den første av sitt slag om hvordan barn preges av å være skilsmissebarn.

Resultatet er deprimerende!

Resultatene viser at barn som oppholder seg like mye hos begge foreldrene stort sett klarer seg aller best. Dette gjelder barn i alle aldersgrupper, også babyer og småbarn, også der foreldrene har høy (ikke-voldelig) konflikt.   Noen av disse undersøkelsene er oppført på NPOs nettsted.

DET BESTE FOR BARNET

Det viser seg at domstolreglene, som egentlig skal være til «det beste for barnet» er gjennomsyret med en 1950-tankegang som kan være direkte skadelig for barnet.

Barna får en mye bedre trygghet om både mor og far er delaktig i å følge opp barnet  i skole og fritidsaktiviteter. Å ta gode foreldre ut av en passende foreldrerolle, og få dem stemplet med en annenklasses status, er ikke bra for barnet. Begge foreldre må samarbeide om barnet, selv om de er skilt. Barna er som oftest like glade i og avhengige av begge foreldrenes tilstedeværelse.

NPO har publisert resultatene av sin studie av Ohio retningslinjer for foreldre tid, samt et interaktivt kart som viser fylke-by-county resultater .

Dessverre feiler mange domsstoler. Barna fortjener bedre.

Donald C. Hubin, Ph.D. som er medlem av National Parents Organization og leder av Ohio PNO mener dette. Han er også professor og direktør for etikk og menneskelige verdier ved Ohio State University.

Kilde: foxnews