Donald Trump: Influensavaksine er den største svindel i medisinsk historie.

Donald Trump : Influensavakisne er den største «svindel» i medisinsk historie.

Denne svindelen er skapt av Big Pharma for å tjene penger og gjøre folk syke advarer Donald Trump. Han påstår at han selv aldri har hatt influensa, og han liker ikke ideen om å tilsette «giftige» stoffer i kroppen.

Jeg har venner som nesten blir religiøse i troen på at nå kommer de til å få influensa, og de får den, det kan en være helt sikker på. Det er nesten som at de bestemmer seg for å bli syke fordi andre rundt dem er det, mener Trump. Det er ikke alltid at influensavaksine ser ut til å virke, og de er proppet fulle av dårlige stoffer som kan inkludere formaldehyd og kvikksølv- to kraftige nevroktisiner, og han påstår at laboratorietrester viser at denne vaksinen ikke fungerer særlig bra i det hele tatt.

Vaksiner er faktisk det eneste legemiddelet det ikke kreves vitenskapelig bevis på at det virker, for å få lov å bruke det på mennesker. Kongressen kom til og med med en lov som sier at vaksineindustrien er beskyttet, selv om de produserer dårlige produkter som skader og dreper folk.

 Alle vet at kvikksølv er farlig å tilsette menneskekroppen, så hvorfor vil ikke produsenter fjerne dette?

98 millioner amerikanere skal ha mottatt poliovaksine forurenset med kreftvirus i følge CDC.

Her blir Donald Trump intervjuet av Satelillite radio, der han påstår at han aldri har hatt influensa:

 

11 grunner til at influensavaksine ikke er bra for oss:

Det finnes uttallige tilfeller av bivirkninger etter at giftige kjemikalier er injisjert i oss.

 1. Av de 260 000 barn i alderen 6 til 23 måneder viste ingen av de 51 studiene noen beviser på at vaksine virket bedre enn placebo. Influensavaksine beskytter uansett ikke alle former for virus, så en kan få influensa om en kommer i kontakt med andre virusstammer, enn den man er injisjert med.
 2. Vaksiner inneholder kvikksølv som kan forårsake depresjon, hukommelsestap, hjerte-karsykdommer, pusteproblemer, ADD, munnhelseproblemer, fordøyelsesforstyrrelser, og andre alvorlige helseproblemer.
 3. Giftstoffer i influensavaksinen kan føre til Alsheimerz sykdom. Dr. Hugh Fudenberg, en ledende immunogenetiker, viser at de som konssekvent får denne vaksinen øker rissikoen hele 10 ganger. Dette mener han kommer av den giftige kombinasjonen av aluminium og kvikksølv plassert i vaksinen. I tillegg vil gjentatte vaksineringer føre til et dårligere immunforsvar i kroppen, og en kan da lettere få alvorlige sykdommer i fremtiden.
 4. De fleste som driver influensavaksinasjoner tjener tusenvis av dollar hvert år.  Da er det helt klart at jo mer vaksiner det blir foretatt, jo mer penger tjener disse bedriftene.
 5. En blir ikke immun av vaksiner, den sensibiliserer kroppen mot viruset. En kan ofte se at vaksinerte barn nesten blir umiddelbart syke etter en vaksinasjon. En får ofte nedsatt immunsystem etter en vaksine, ikke bedre.
 6. Vaksine gjør deg mer utsatt for smittsomme sykdommer som lungebetennelse og lignende. Kanskje kroppen din allerede arbeider med å bekjempe et virus du har i kroppen din. Da vil en vaksineinjeksjon kunne sette kroppen din i fare for å påføre den enda verre symptomer eller sykdommer.
 7. Medisinsk forskning viser at influensavaksine kan være forbundet med karsykdommer. Feber, kjevesmerte, muskelsmerter, stivhet i nakke, overarm, skulder, hofter og hodepine.
 8. Barn under et år er særlig utsatt for et nevrotokisk brudd på nervesenteret rundt hjernen og sentralnervesystemet. Den første runden av influensavaksinen blir tilført ved 6 måneders alder.
 9. Det har vært dusinvis av rapporterte tilfeller av barn i 12 land som har utviklet kronisk søvnforstyrrelse (narkolepsi) etter å ha tatt influensavaksine. En studie tatt i Sverige mellom Oktober 2009 og Desember 2011, sammenlignet 3,3 millioner svensker med 2,2 millioner som ikke ble vaksinert. For de under 21 år var rissikoen for å få nakolepsi tre ganger høyere, og hos de minste barna enda høyere hos de som var vaksinert.
 10. Det er tusenvis av medisinske tidsskriftartikler som viser at injeksjon av vaksine kan føre til en rekke andre infeksjoner. Videre kan faktisk immunforsvaret svekkes av selve vaksinen, som igjen kan gjøre personens evne til å bekjempe selve sykommen som vaksinen skulle beskytte mot i utgangspunktet dårligere.
 11. Beviser for at det har oppstått alvorlige nevrologiske lidelser av influensavaksiner er et faktum. i 1976 fikk et betydelig antall GBS, en sykdom som førte til permanente nerveskader og og lammelser. Influensevaksiner kan inneholde mange skadelige stoffer som vaskemiddel, kvikksølv, formaldehyd og levende influensavirus.

Kilde:  yournewswire