Ervin Kohn og de jødiske lobbyene nører opp under jødehatet.

Å beskylde alle jøder for hva en jøde eller hva en jødisk gruppe har gjort av urett er like antisemittisk som det er feil, ukorrekt, urettferdig og farlig. Like urettferdig og farlig er det når en jøde eller en jødisk gruppe shanghaier alle jøder, det jødiske folk og den jødiske historie for å bruke det som skjold i et forsøk på å gjøre seg selv, sin sak og sine urettmessige handlinger immune mot medie-kritikk og politisk motstand. Ervin Kohn og hans globalistiske kumpaner benytter seg hemningsløst av sistnevnte metode.

Alliansen med partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen er en av dem som har våget å sette søkelyset på og snakket om det mange omtaler som den jødiske lobbyen. Ifølge Lysglimt har Ervin Kohn og de organisasjonene han har en sentral posisjon i, tilegnet seg en infiltrerende makt som lobbyister i de norske maktstrukturene. Å rette lyskasteren den veien gjør man ikke ustraffet – om det er slik som Lysglimt påstår.

Det er nærliggende å anta at Kohns fiendtlige innstilling til Lysglimt og Alliansen begynte å ta form i forbindelse med Lysglimts engasjement i forkant av Fremskrittspartiets landsmøte i 2017, hvor partilederen gjorde en rekke fremstøt for å oppmuntre FrPs medlemmer til å stemme for et forbud mot omskjæring av guttebarn. Omskjæring av jentebarn er forbudt i Norge, men norske politikere har valgt å benytte seg av diskriminering, og dermed er det fremdeles tillatt å skjære i kjønnsorganet til spedbarn om de er gutter. Å eliminere denne diskrimineringen ble altså en avgjørelse Fremskrittspartiets landsmøte endte opp med.

Om Lysglimts engasjement for å påvirke dette ble avgjørende, vites ikke, men Alliansens partileder behov for å rette søkelyset mot det han omtalte som jøde-lobbyen ble sannsynligvis trigget av det sjokkerende etterspillet av, og Fremskrittspartiets leder Siv Jensens behandling av, eller rettere sagt, overkjøring av sitt eget partis landsmøtevedtak.

Ifølge The Jerusalem Post, lovet Siv Jensen Europeiske jødiske ledere at hun ville overkjøre landsmøtets vedtak om å forby omskjæring av guttebarn, et løfte hun holdt på bekostning av respekten for sitt eget partis landsmøte. Ervin Kohn hadde også raslet med sablene på vegne av det Mosaiske trossamfunn, og omtalt landstyrets vedtak som det verste som har skjedd siden før jødeparagrafen ble fjernet fra grunnloven.

Det kan alltids diskuteres om Siv Jensens arrogante overkjøring var et resultat av egen overbevisning, eller om det virkelig er slik som Lysglimt og andre kritiske røster hevder, at jødiske lobbyer og jødiske organisasjoner har et større og mer organisert grep om de norske maktstrukturer, enn hva folk flest aner – eller rettere sagt, hva de tør å ane?

For når noen forsøker å rette søkelyset mot disse lobbyene, drar alltid Ervin Kohn og hans kumpaner fram skjoldet som er bestående av hele det jødiske folk, alle jøder og jødenes historie fra andre verdenskrig. Angriper du jødiske lobbyer, angriper du jøder i konsentrasjonsleirer, det er hans trumfkort og effektive hersketeknikk.

Mye av det Kohn og hans allierte driver med er å fremdrive propaganda for å tilrettelegge for masseinnvandring, og å bytte ut norsk kultur med multikultur. Og når han tar seg til rette og taler for hele det jødiske folk, bruker det jødiske folks forhistorie og lidelser som skjold for nettopp dette, er det på sin plass og spørre:

Er det alle våre jødiske innbyggere som tillater han å gjøre det? Taler han på vegne av alle jøder når han demoniserer de som tør å sette seg opp imot globalsime, og ikke minst, godtar dere hans agenda og metoder?

Og er det et område som Ervin Kohn, når han shanghaier alle jødene, gjør skam på jødene, så er det nettopp metodene.

Hvordan angrep han Lysglimt etter at Alliansens leder turde å sette seg opp imot disse lobbyistene? Var det med en ærlig og åpen debatt? Var det med åpenhet og en vilje til å fremlegge sine forbindelser, samtaler og innholdet av møter med Siv Jensen om denne saken og eventuelt andre saker han og sine kumpaner har påvirket norske maktstrukturer?

Ervin Kohns metoder er en skam. De er ikke en skam for alle jøder, men i enkelte kretser kan dette fort føre til en retorikk som beskriver dette som en skam for «jødene», nettopp fordi han tar på seg jødenes kappe i sin retorikk. Å påstå at disse metodene som noen jødiske lobbyer bedriver, er en jødisk konspirasjon som alle jøder står bak, er direkte latterlig. Det er helt latterlig å påstå at alle Norges og alle verdens jøder, alt fra spedbarn og politisk uinteresserte individer, til toppolitikere er med på en slik sammensvergelse.

Men det som er farlig for alle jøder er at Ervin Kohn og hans lobby tilrøver seg å reagere på alle jøders vegne, på jødenes vegne, og dermed er det ikke til å unngå at de som ikke reflekterer fullt ut selv belaster «jødene», altså alle jøder for Kohns løgnaktige og skitne spill.

Og hva er Ervin Kohns skitne metoder?

Ervin Kohn satte igang en kampanje mot Lysglimt og Alliansen som var bygget på ren og skjær løgn og bedrag. Om det var Ervin Kohn selv som iscenesatte det, eller om han benyttet seg av anledningen, er vanskelig å bevise, men han brakte twitter fra en falsk twitterkonto, som i Lysglimts navn hadde twitret antisemitiske og jødehatende ytringer for å sverte Alliansens leder. Dette, det at Lysglimt hadde belyst at mektige sionister står bak og fremmer USAs krigføring i Syria og flere momenter var mest sannsynlig det som fikk Regjeringen med Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen til å ta avstand fra Hans Lysglimt og Alliansen, kategorisert som «uakseptable ord».

Er det greit for jøder i Norge at Ervin Kohn bruker slike metoder for på falskt grunnlag å sverte og demonisere en som motsetter seg globalsime, og at han gjør det med alle jøder og jødenes historie som skjold?

Det er Ervin Kohn og alle de som bruker som retorikk, at «det er slike holdninger og ytringer som fører til oppblomstring av jødehatet», når noen sier, masseinnvandring, multikultur og deres personlige hjertesaker imot, som er jødenes største fare når det gjelder retorikk og ikke minst metoder som kan føre til økende jødehat.

Som sagt er det latterlig å belaste alle jødene for hva jøden Ervin Kohn foretar seg av løgner og lurendreierier. Men er det noen som virkelig bidrar til at alle jøder blir rammet av hva en enkelt, i dette tilfellet Ervin, gjør, så er det Ervin selv, da han konsekvent, konstant og kontinuerlig gjemmer seg bak et skjold bestående av alle jødene, jødisk historie og tidligere jødiske pinsler, når han på uærlig og skittent vis bruker løgner, som han er intelligent nok til å vite er løgner i form av falske twitter, hans demonisering av redelige og anstendige mennesker som motsetter seg globalisme, til å fremme egen sak, kamuflert som jødenes sak.

Ervin Kohn formaner konstant at man ikke skal belaste et helt folk for hva hvert enkelt individ gjør, noe som forsåvidt er riktig, men hvorfor bruker han da et helt jødisk folk, deres historie og lidelser som en personlig paraply når han vandrer i sin egen løgnens dal?

Veldig mange jøder i Norge står på motsatt side av Ervin Kohn når det kommer til masseinnvandring, spesielt bestående av enorme mengder muslimer, og de motsetter seg multikultur og globalisme:

Er det greit for dere at Ervin Kohn bruker dere, deres forfedre, deres historie og deres forfedres lidelser som skjold for på falsk grunnlag å stoppe de som forsøker å rette søkelys mot hans globalistiske og destruktive verk?

Som kjent har Alliansen nylig anmeldt Antirasistisk Senter, hvor Kohn er nestleder, etter Straffelovens paragraf 60 om mafiavirksomhet, som følge av at de etter Alliansens mening hisser opp voldelige venstreekstreme grupper som Tjen Folket og Antifa til å fysisk angripe meningsmotstandere, og for å ha koordinerte koblinger til disse elementene av voldsvenstre.

Man spør igjen; er det greit for jøder i Norge at Kohn og hans organisasjon, om Alliansens anmeldelse skulle få medhold og føre til siktelse, benytter slike mafiametoder for å voldelig forfølge borgere, partier, organisasjoner og deres medlemmer og velgere på grunnlag av deres meninger og ytringer?

Og til slutt for å rette artikkelens overskrift i form av et spørsmål til våre jødiske lesere:

Nører Ervin Kohn og de jødiske lobbyene opp under jødehatet? Blir det mer eller mindre jødehat av Ervin Kohn, og hans metoder?

Author: Ronny Rønning

Tradi-journalist for Alternativ Media

4 thoughts on “Ervin Kohn og de jødiske lobbyene nører opp under jødehatet.

 1. Flott at dette spørsmålet stilles. Når vi ser på Kohn’s høye stillinger i norsk samfunnsliv innen Det Mosaiske Trossamfunnet, ARS og hans støttespillere i Israels Venner på Stortinget er det fristende å generalisere, men det beste er vel at leserne av artikkelen selv graver litt og trekker egne konklusjoner. Uansett glimrende å reise spørsmålet:)

  1. Jødiske lobbyer og jødiske organisasjoner har et større og mer organisert grep om de norske maktstrukturer, enn hva folk flest aner – eller rettere sagt, hva de tør å ane?

   1. Jeg er stygt redd for det og at det gjelder i hele den vestlige verden. De har sentrale roller i masseinvasjonen av islamister i Europa også. Jeg tenker spesielt på Kohn, Spectre og Soros.

 2. Hvor fanatisk Ervin Kohn er når det gjelder å konstruere antisemittisme, kan bl.a. studeres her. Hvor Kohn benytter sine egne løgner om ytringene til en annen – i et forsøk på å legitimere krav om en lovendring som skal forby folk å stille kritiske og legitime spørsmål om påstanden at det skulle ha blitt drept 6 millioner jøder i konsentrasjonsleirene under WW2. Kohns argumentasjon er så hinsides enhver rasjonell tankegang, at jeg den dag i dag funderer på hva som får et menneske til frivillig å ville fremstå som så fanatisk og sprø som Kohn faktisk gjør. Mer om den saken her:

  Sjokkerende uttalelser:
  http://www.verdidebatt.no/innlegg/11699688-sjokkerende-uttalelser

  Så bør man stille seg spørsmålet om hvorfor Ervin Kohn synes det skal være forbudt å stille spørsmål ved hvor mange jøder som ble drept i konsentrasjonsleirene i WW2? En annen ting man burde stille seg et spørsmål om, er hvor hinsides påstanden om at det ble drept 6 millioner jøder i konsentrasjonsleirene faktisk er.

  Opprinnelig ble det jo offisielt fremmet en gedigen løgn om at det ble drept 4 millioner jøder i Auschwitz-Birkenau. Lenge etterpå ble det offisielle tallet på døde samme sted nedjustert til litt i overkant av 1 million. Over natten ble ca. 3 millioner strøket av «lista». Hvorfor er aldri 6 millioner tallet nedjustert tilsvarende? Hvis noen ikke tror meg på dette – vel, gjør litt research selv da. Det er ikke vanskelig å få bekreftet det jeg her påstår. Men man får det ikke via MSM, og definitivt ikke fra Ervin Kohn.

  Endel av det jeg påstår over er faktisk bekreftet via tall fra dette nettstedet:
  http://auschwitz.org/en/

  En artikkel hvor det og dokumenteres dette med de offisielle påstandene på henholdsvis ca 4 og 1,5 (merk at 1.5 milloner drepte jøder ikke lenger stemmer overens med det som fremkommer på nettisden auschwitz.org, hvor tallet nå er nærmere 1 millon, enn 1,5 milloner) millioner drepte ved samme konsentrasjonsleir, er en interessant sak på Nyhetsspeilet:

  Noen spørsmål om Holocaust:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/noen-sporsmal-om-holocaust/

  Ervin Kohn jobber som nestleder i Antirasistisk senter. Hvorfor konstruerer ledelsen og redaksjonen i Antirasistisk grove fabrikasjoner (løgner) om hva som skal være antisemittisme, og hvorfor sverter de enkeltpersoner og politisk parti med antisemittisme anklager – basert på åpenbare løgner? Antakelig har de lært opp gjennom årene at ved å gjøre akkurat det kan de be om statsstøtte for å bekjempe den konstruerte antisemittismen. Hvor mye penger den korrupte gjengen i ARS – med Rune Berglund Steen og Ervin Kohn i spissen – suger ut av statskassa, direkte og inndirekte, og hvilke groteske meoder de benytter for konstruere antisemittisme, kan man lese mer om her:

  ANTIRASISTISK SENTER MED KARAKTERDRAP OG KONSTRUERT ANTISEMITTISME
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2017/09/25/antirasistisk-senter-med-karakterdrap-og-konstruert-antisemittisme/

  Ikke overraskende benytter ARS seg av John Færseth for å stigmatisere og sverte meningsmotstandere – og ikke minst for å konstruere antisemittisme. Færseth er en av landets værste brunskvettere, og er gjentatte ganger tatt i grov løgn om meningsmotstandere i rikspressen og via diverse blogger. Hvor useriøs Færseth er kan man få ved å lytte til denne korte telefonsamtalen jeg hadde med Færseth for en stund siden, hvor han intuitivt svarer «Krudtaa, kan du gå å henge deg», når det gikk opp for ham at han var avslørt som en som løy grovt om et parti – i en sak han fikk publisert i Dagbladet:

  DET KLIKKER FOR JOHN FÆRSETH:
  https://www.youtube.com/watch?v=EnGZ_MLwi00

  Mer om den saken, og hvor grove løgnene til Færseth faktisk er, kan man lese om her:

  DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET
  https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

Comments are closed.