Hvordan står det til med ytringsfriheten?

Ytringsfriheten har fått dårligere kår både i Norge og i Sverige. Sverige har samme diskrimineringslov som  i Norge.

Du ser at konsekvensen av at å «forhåne» en religiøs gruppe er forbudt, selv om det ikke er en religion, men en totalitær ideologi forkledd som religion, nemlig religionen islam.
Koranen, sharia og Muhammeds liv og lære ( hadith) er totalitær ideologi, og muhammedanisme-ordet er en samlebetegnelse på dette. Nazisme er også en totalitær ideologi på linje med muhammedanisme, men siden nazisme ikke er «anerkjent» som en religion, er den lettere å bekjempe enn muhammedanisme forkledd som religionen islam.
Islam betyr å ha underkastet seg en Gud direkte oversatt fra arabisk, og blir dermed et helt feil ord å bruke om en ønsker å kritisere en totalitær ideologi. Å tro på en Gud skader i utgangspunktet ingen, det er sharia som er farlig, altså samlebetegnelsen muhammendanisme.
Folk snakker om «Månegudteorien». Min Gud er bedre enn din Gud. Allah er ondskapens Gud er det mange som hevder. Dette blir det samme som å mene at min far er bedre enn din far, rett og slett tull og vas, for det er alt etter øynene som ser det.
Det som er fakta er at Allah betyr Gud på arabisk, og at kristne arabare også sier Allah om Gud. Dermed er det rasisme mot kristne arabere, helt klart å påstå at Allah er en annen Gud enn de kristne sin Gud. Allah er både de kristne sin Gud og muhammedanerne sin Gud på arabisk.
Gud = Allah.
Allah = Gud.
Rasismeparagrafen er en ekstrem trussel mot ytringsfriheten. Først tiltaler de kun de som truer andre, men etterhvert som dommere blir mer og mer marxistiske, tolker de loven mer og mer strengt, og bryr seg ikke om  grunnloven.
Norske  og svenske dommere bryr seg ikke om grunnloven.
De politiske partier vi har nå vet at dommere er marxister og lar dem drive på som diktatorer.
Den såkalte rasismeparagrafen er faktisk grunnlov-stridig og den er lik i Norge og Sverige.
Ytringsfriheten er død i begge disse landene. Kriminelle dommere har tatt totalt over. I Sverige er det mer kjent enn i Norge, fordi det skjer oftere der, enn så lenge.
Kristenfolket har godtatt at ytringsfriheten skal bort. Først var loven kun laget for å verne andre pga. deres rase, så ble den utvidet til å ramme kristenfolket selv.
Godtar man at ytringsfriheten fjernes må man ta konsekvensene av selv å bli rammet.
Kilder: