Har globalisme og narkotika en sammenheng i samfunnet vårt ?

Leserinnlegg av  Sigurd Nes.

Man kan ikke forstå verdenshendelsene uten å erkjenne narkotikatrafikken som et av de sentrale motiver i krigene på Balkan, i Vietnam og Afghanistan etc. og som Jan  Hårstad understreker som et ledd i å destruere vesten fra også islams side.

Daværende kansler for Vest-Tyskland Helmut Kohl ga sitt etterretningsvesen i oppdrag å komme med en analyse av hva som kunne true de vestlige demokratier i fremtiden. Svaret som hans etterretningsvesen kom opp med, var at narkotikakartellene fra Østen og Vesten vil bli så finansielt  ekstremt sterke at de vil posisjonere seg innad i finans, industri etc og derigjennom få et finansielt nakketak på systemet innenfra.

Dette maktgrepet projiserer seg ned på norsk gateplan:
Politiet fotgår psykiatriske vrak med rusproblemer og tauer de inn med dagers og få ukers mellomrom, men når de får konkrete tips om storleveranser – tid, sted og personer, kan de forholde seg passive. Jeg kjenner  konkret til dette. Eller et eksempel fra Oslo-området. En skole var svært plaget av pushere som hang i og utenfor skolen. Rektor hadde gjentagende ganger oppfordret politiet om bistand uten respons.  En dag raste rektor og politiet kom øyeblikkelig med blålys og sirener – vel vitende om at pusherne dermed fikk tilstrekkelig tid til å løpe av  gårde. Hvilken kontroll har ikke omsetningsleddene når hele Oslo over natten  tørker inn for heroin, som en  strategi for å sikre en  prisjustering osv. Kjenner til også eksempler hvor miljøene får varseltelefon fra politihuset på Grønland forut for planlagte rassiaer. Hvordan  skal man forstå all dopen som florer i fengsler og avrusningsinstitusjoner – tidligere narkomane er oppriktig redde for å sone av redsel for å falle ut på igjen! Enkelte avrusningsinstitusjoner har nærmest åpenlys omsetning innen for sine terapeutiske vegger.

Et veldig viktig poeng er at kriger utøves ut fra mange  motiver – ikke bare økonomi og geopolitikk. Jeg hadde en svært spennende samtale med en innsiktsfull amerikaner hvis familie hadde vært rikspolitikere i Washington i 3-4 generasjoner. Han så det viktigste motivet for Vietnamkrigen i at makten bak makten i USA var livredd for de nye sosiale ideer som var i ferd med å fødes og stige opp til overflaten i den unge generasjonen på 1960-tallet og den kraft som bølget frem i ungdomskulturen. Ved at denne bevegelsen  ble redusert til å kjempe mot Vietnamkrigen og føres ut i narkotikaproblemer – var intensjonen  å avverge de virkelig farlige sosiale opprørene som ellers kunne ha sprengt seg frem og ledet til tap av fremtidskontroll for makteliten, globalistene. Ut fra denne amerikanernes perspektiv var det viktigste motivet for Vietnamkrigen å få ufarliggjort amerikanske ungdom og ungdomsbevegelse.
Narkotikahandelen er først og fremst et globalist-verktøy. Globalistene bruker Islam som våpen for å få igjennom sine planer for new globalist  order. Narkotikavirksomheten er en verdenskynisme vi er vitne til som utfolder seg foran våre stuedører og gater og bygder i likhet med all annen destruksjon vi er vitne til.

Det er hyggelig at Erna Solberg har fått en globalist-pris for sitt svært grisete totalt svikefulle dobbeltspill – Med denne utmerkelsen ble det satt hale på grisen. Barneleken med å tegne hale på grisen – burde i dag blitt  forvandlet til: «sett burka på purka»….

For øvrig igjen takk til Jan Hårstad og Knut Lindtner og alle andre skribenter for deres viktige arbeid på Derimot. Vi får håpe at erkjennelsens lys utøver samme kraft som lyset på trollene i norske folkeeventyr. Det er det makten er redd for – derfor vil sensuren øke parallelt med folks oppvåkning.

Sigurd Nes.

Kilde:

derimot