Ukjent flyktning-avtale signeres samtidig med FNs migrasjons-avtale i Desember.

 

Det heter så fint at avtalen ikke er juridisk bindende, selv om det står forplikter flere steder i avtalen. Dermed er det mange lover som begrenser landet sin egen suverenitet.

Noen av elementene i flyktning-avtalen ser du her:

-Mennesker som er rammet av klimaendringer ( punkt 12 )

-Fra 2019 vil et globalt flyktningforum hvert fjerde år sjekke hvordan hvert land har forholdt seg til sine forpliktelser i følge avtalen ( punkt 17-19 ).

– Det bør etableres et globalt akademisk nettverk med universiteter, fagforeninger og forskningsinstitutter for å skape muligheter for flyktninger angående stipendmuligheter og utdanning ( punkt 43 ).
-Det skal være en positiv holdning overfor flyktninger i alle land ( punkt 90 ).

 

EU og andre aktører jobber i tillegg til FN for å skape en endring i migrasjonsproblemer.

EU-dokumentet er en viktig funksjon i dette arbeidet med å vise hvordan flyktninger i medlemslandene skal løftes frem.

Dokumentet bruker ord som «forplikter» ofte, noe som nok kan tyde på at forfatterne bak dokumentet vet at det kan være vanskelig å overbevise offentligheten om forslagene.

Det forventes i følge dette dokumentet fra EU at Tyskland skal ha en kapasitet på 274 millioner mennesker, og at Sverige skal ha kapasitet til 440 millioner. ( Tabell 12 ).

Traktatteksten til FNs flyktning-avtale kan leses i sin helhet her .

Kilde:

Nya Dagbladet