Vær obs! FNs flyktningeavtale er verre enn Migrasjonsavtalen – begge til signering i desember.

I de siste ukene, dog altfor sent, har debatten om FNs migrasjonsavtale blusset opp, i all hovedsak etter å ha blitt tvunget fram av alternative og sosiale medier. I sedvanlig globalistisk ånd er den pakket inn i et pent papir som for det utrente øye skjuler det stygge innholdet. De aller fleste som har hatt innsikt i avtalen, og som ikke har et hysterisk behov for ekstremt større masseinnvandring enn hva vi har nå, beskriver dette som det rene nådestøtet mot europeisk sivilisasjon og dets folkeslag. Det som ligger og lurer i skyggen av dette er til og med enda verre – FNs flyktningeavtale.

Begge disse avtalene er planlagt til signering på FN-konferansen i Marrakech 10-11 desember.

Av en eller annen merkelig grunn har sistnevnte avtale gått enda mer under radaren, og har til og med på alternative medier omtrent ikke blitt nevnt. Og det er ikke fordi den er av mindre betydning og er mer uskyldig, snarere tvert imot er det mange som mener at denne avtalen er til og med langt verre for Europa og andre vestlige land, enn den omsider omtalte migrasjonsavtalen.

Les også: I Desember signerer regjeringen FN-avtalen som blir Europas nådestøt?

I kjent stil forleder også teksten i denne avtalen, eller plattformen som ord-akrobatene i FN kaller det, og det flørtes med at denne heller ikke er «juridisk bindende». Og i like kjent stil kommer forpliktelsene på rad og rekke i avtaleteksten.

Dette er noen av punktene i flyktningeavtalen:

  • Ifølge paragraf 12 utvides flyktningebegrepet til å også omfatte såkalte klimaflyktninger, altså mennesker som er berørt av klimaendringer og ødelagte omgivelser.
  • Hvert fjerde år vil et globalt forum for flyktninger evaluere og lage en indeks over hvorvidt de enkelte land har levd opp til avtalens forpliktelser (paragraf 17-19).
  • Et globalt akademisk nettverk av universiteter, akademiske foreninger og forskningsinstitutt vil bli etablert for å generere muligheter for å gi flyktninger utdannelser og stipender, dette ifølge paragraf 43.
  • I paragraf 90 pålegges de undertegnede land å fremme og promotere en positiv holdning ovenfor flyktninger som blir overført fra et land til et annet.

I tillegg til den globalistiske organisasjonen FN har også EU og andre globalistiske verktøy vært med på å framtvinge denne prosessen. Et viktig punkt er EU-dokumentet som omhandler muligheten for migranter til å flytte innenfor EU. Dette er naturlig nok en ordning som vil ramme de nordeuropeiske land verst, da deres velferdsordninger har virket som en magnet på både flyktninger og migranter, som har i flere tilfeller gått til fots gjennom flere land – land de lett kunne endt opp i hvis trygghet og flukt fra krig var deres motiver – for å ende opp nettopp i nord.

Les også: Forenklet artikkel om flyktningeavtalen.

Paragraf 12 er akkurat like diffus som FN ønsker det. Dette for å villede befolkningen i de land som vil lide hardt som følge av den, og for å underveis kunne definere inn flere punkter, angivelig for å fjerne misforståelser, men helst for å utvide begrepet slik at det omfatter enda flere. Det er lett å se for seg systematikken som blir tatt i bruk. Det pøses på med klima-propaganda som omhandler skader i miljøet i den tredje verden, som det gis uttrykk for at kun hvite vestlige land er ansvarlige for, for så å bruke dette som et herskende argument ovenfor vestlige borgere som ikke ønsker å åpne slusene for hele verden på bakgrunn av at de har sett en reportasje om en afrikaner som står fortvilet ved sin uttørkede åker og drømmer om et nytt liv i Europa.

Dette er også i tråd med den destruktive marxistiske propagandaen, hvor det dannes forestillinger om at alt som folk i Afrika og andre fattige land mangler, er noe vi i vesten har tatt ifra dem, og at de ha rett til å «ta tilbake» det vi angivelig har tatt. Deretter skapes det en kunstig dårlig samvittighet hos oss vestlige, spesielt hvite mennesker, som splitter befolkningen mellom de som vil være «de gode» som vil gi tilbake dette som det påstås at «vi» har tatt ifra dem, og de som tenker rasjonelt og vet at det vi har bygd opp er ting vi har skapt selv – like mye som de vet at å åpne grensene på vidt gap vil gjøre våre land om til nettopp slike land som de vi er oppdratt til pr. definisjon å synes synd på.

Paragraf 17-19 er Erna Solberg og de andre globalistiske rumpeslikkerne sine paragrafer, eller rettere sagt veikart. Våre toppolitikere er som profesjonelle fotballspillere – de vil spille i Champions league og tjene store penger. Dette betyr mere for dem enn å være patrioter og bidra med å heller gjøre sitt beste og spille for den lokale moderklubben. Når det hvert fjerde år skal evalueres hvor godt våre toppolitikere – som drømmer om en godt betalt toppjobb i FN – har vært lydige ovenfor denne «uforpliktende» avtalen, sier det seg selv hva de vil prioritere i handling, retorikk og ressursbruk de foregående fire år. For karriere-horer betyr det å oppfylle denne avtalen – selv om det påstås den ikke er juridisk bindende – langt mer enn folk og fedreland.

Å involvere et nettverk av universiteter, akademiske foreninger og forskningsinstitutter slik paragraf 43 tilsier, kan fort føre til en ytterligere eskalering i hjernevaskingen og påvirkningen av globalistisk propaganda i disse miljøene. Vi ser i studentmiljøer, spesielt i USA hvor stygge effekter dette han ha på unge mennesker som bestreber å finne sin plass og tilpasse seg miljøer som er gjennomsyret av giftig  globalistisk propaganda. Selv om paragrafens intensjon er å hjelpe flyktninger til utdannelse og dermed gjøre en tur til vesten enda mer attraktiv, vil nevnte miljøskader på utdanningsmiljøene erfaringsmessig bli en bivirkning.

Les også: Ta pressestøtten fra de mediene som har unnlatt å skape debatt om FNs migrasjonsavtale.

Paragraf 90 er oppfyllelsen av det rene Orwellske marerittet. Det er en ren propaganda-paragraf hvor de undertegnende land pålegges å fremme og promotere (propaganda) en positiv holdning (meninger) ovenfor flyktninger som blir overført fra et land til et annet. Folk skal ganske enkelt tvinges til å synes det er flott at vi raskere blir minoritet i egne land.

Dette tilsier også at konsekvensene ikke skal objektivt evalueres i de enkelte nasjonalstatene, men at det pr. definisjon skal utelukkende omtales positivt med alt som tilstrømming av flyktninger og migranter fører med seg.

Kilde: Voice of Europe.

Massemedia har spilt på lag med globalistene og holdt denne informasjonen borte fra folket. De synes heller det er viktigere å rapportere på timevis i dagevis om sjakk, fremfor å informere om dette.

Om du deler denne artikkelen, er du en del av motstanden.