Vi peker på mekanismene som leder til forståelsen av Tidenes Helseskandale.

Det kommer massive beviser for mekanismer inn mot både borrelia og andre triggere som fører til en AIDS lignende sykdom.  Dette betyr selvsagt at dette går inn i forståelsen av vaksiner.

Mengder av mennesker ender i dag opp med diagnoser som ME/ CFS, fibromyalgi, «Lyme Disease» («kronisk borreliose») og autisme. Forståelsen gjelder også de med mere autoimmune utfall som MS, Lupus og ALS for å nevne noen.

Ekstremt mange lider nå av disse mystiske sykdommene, som leger ikke har metoder for å validere og fange opp hva egentlig er. Manglende reell kunnskap har åpnet for muligheten til at leger gir folk vilkårlige symptom diagnoser,

TruthCures beskriver de vanlige mekanismene for sopp indusert immun- undertrykking, kjent for NIH som «Post-Sepsis Syndrom». Det altså uten at man har gjennomgått en livstruende sepsis og overlevd. De rapporterer at slik immun-undertrykking fører til kronisk reaktivering av flere virus som Epstein-Barr Virus (EBV). Cytomegalvirus (CMV) og HHV-6, som kan føre til » alle mulige slags» opportunistiske infeksjoner. Post Sepsis Syndrom lidende blir sittende igjen med fysiske og / eller psykologiske langsiktige effekter fra en AIDS-lignende sykdom.

Omfanget må nødvendigvis være massivt når vi studerer potensielle utløsere. Den eksploderende «autoimmune epedimien – er IKKE Autoimmune». Du har virusene .

HIV er et T-celle-virus som ødelegger T-celler, Post-Sepsis syndrom er en form for AIDS hvor B-celler blir gjort ubrukelige.  Luc Montagnier uttalelser om  LYME DISEASE («kronsisk borreliose» )  som en AIDS lignende sykdom. Dette uttalte han allerede i 2009.  Han beksriver den nesten som AIDS, men en saktere prosess. Han bekrefter det Kathleen Dickson sier at dette ikke er en STD. Luc Montagnier vant nobelprisen i medisin sammen med  Françoise Barré-Sinoussi for å  oppdage  HIV-viruset. .

Videre føres det bevis på, samspillet med sopp forurensing / mykoplasma i vaksinene, som forårsaker reaktivering av disse virusene og til slutt de sykdommene de skal forhindre. Derfor går dette dypt inn i forståelsen av VAKSINER.:

Myndighetene anerkjenner ikke immun-undertrykkende sykdommer som LYME DISEASE eller ME / CFS, Fibromyalgi. Autisme fordi den mekanismen avslører kilden til AUTISME epidemien. Kathleen Dickson sier;

«Modellen for hjerneskade som de kaller » autisme» er borna eller picornavirus. Nevro utviklet hjerneskade er det virkelige navnet for «autisme» Med andre ord, et levende virus gjør all skade, og ikke «ingredienser» eller «kvikksølv».

Vaksiner feiler når de gis til immun-undertrykte. De sier at de ikke kan vaksinere et sykt barn fordi de kan få sykdommen. Der har du den voldsomme oppblomstringen av autisme. I dag er ca 1: 40 barn i USA autister og antallet diagnostiserte stiger jevnt over.

Det er omtrent 50 % av de Sepsis overlevende som ender med Post Sepsis Syndrom. TruthCures viser nå mange paralleller at dette utfallet handler om mer enn bare  sepsis overlevende. Luc Montagnier pekte mot LYME med sine uttalelser og det passer inn i TruthCures modell. TruthCures utvider horrisonten og tillegger flere utløsende faktorer for samme utfall. TruthCures studerer kjemien fra mange ulike eksponeringer og bevisene er vist i mange ulike paralleller.

Skjermbilde 2018-11-25 kl. 20.50.26

– Dette er noen av de store eksponeringene som vi har massive bevis på, kan føre deg til samme sykdom;

– Flåttbitt Sepsis.
– LYMERIX (OspA) en vaksine som gav samme utfall som den var ment å forhindre
– VAKSINER (Mycoplasma / soppvekst) (Se felles mekanismer
– Infeksjoner / Sepsis hendelser.
– Bor i et hus fult av muggeksponering.
– Golfkrigssykdomet.

Eksponering fra SOPP, MUGG OG MYCOPLASMA er nøkknelutløsere!

Fra disse og andre TLR2/1 agonist toleranse får du kryss toleranse mot andre smittsomme antigener som TLR 4 ( vanlig bakterier) eller TLR7/9 ( Viral) agonist toleranse. Det betyr at Post Sepsis har et resultat som AIDS hvor du ikke lenger kan bekjempe infeksjoner av noe slag. Du kan få det som er beskrevet som;

ENDOTOKSIN TOLLERANCE (VIDEO LINK)

Denne toleransen slår av immunsystemet. Det vil kunne paralysere immunforsvaret.

IMMUNOPARALYSIS

Kjært barn har mange navn. I denne artikkelen brukes ordet immun-undertrykt. I Norge er det nok flere som bruker ordet immunsuppresjon. Det er det samme. Linkene vi bruker går til immunparalise i sespis.

Den alvorlige trettheten er det viktigste resultatet av Post-Sepsis Syndrom. Vi vet at denne tretthet skyldes reaktivert herpesvirus og toleranse for  mycoplasma i blodet, og spesielt i kombinasjon kan det føre til ekstrem tretthet:

Det er velkjent at mykoplasmer (TLR2-agonister) holder seg til, og går inn i blodceller. Mykoplasma forårsaker permeabilitetsproblemer med røde blodlegemer der oksygen ikke kan krysse den røde blodcelleveggen, derfor tretthet på grunn av » lavt» oksygen. Par dette med reaktivering av Epstein Barr Virus  og du får dobbel tretthet-tretthet som ikke vil dukke opp i standard testing fordi du fortsatt har høy / normal antall røde blodceller.

Vi viser også  Post  Sepsis Syndrom er uhelbredelig på grunn av skade på immunsystemet, organer og vev, en lekkende blodhjerne-barriere, lekkende tarm og en rekke sopp-, bakterie- og virusinfeksjoner som ikke kan bekjempes på grunn av det som skjer i immunsystemet i sepsis.

Det er mange symptomer som kan bli misforstått som «psykiatriske», men det er ingen grunn til det. Det er opplagt at stress kan forårsake sykdom ( men, ikke gjenkjent), men hvis du google STUDENTER og astronauter finner du ut at stresset selv kan utløse sykdommer. Se dataene anklageark nummer 7.

Psykosomatisk tankegods og psykiatri kan lett  komme inn i bildet når noen rammes av denne typen sykdom. Det bør ikke være spesielt sjokkerende i og med at både Syflis,  AIDS, magesår og MS måtte gjennom de samme prosessene før sykdommene ble anerkjent.

TEKNISK SETT. kan du ikke diagnostisere noe som psykiatrisk hvis det har en medisinsk og vitenskapelig årsak. Selv psyc.org sier det. Det kunne vært interessant å få testet blodet på alle i en psykiatrisk institusjon og funnet ut hvor mange som faktisk kan lide av disse mekanismene.

Mange med disse symptom diagnostiserte sykdommene har nå vitenskapelige beviser for å utfordre psykosomatisk tankegods når sykdoms-mekanismene avsløres. Vi må huske på at det er 5 komponenter til helse og mental helse:

– Genetisk (veier mer i mental helse, dvs. arvelig kognisjon),
– Organisk (hjernesykdommer/sykdom)
– Traumatisk (la oss inkludere begge typer her)
– Åndens påvirkning
– og endelig, fri vilje

Noen av symptomene som passer inn i bildet kan være: Post sepsis syndrom innebærer søvnløshet, vanskeligheter med å sovne eller mareritt, levende hallusinasjoner og panikkanfall. Noen får muskel- og leddsmerter,  type fibromyalgi diagnostiserte f.eks gjennom ekstrem tretthet, dårlig konsentrasjon, redusert mental (kognitiv) funksjonalitet, tap av selvbilde og lav terskel for frustrasjon.

Ja – det er ingen tvil ekstremt mange flere enn Sepsis overlevende burde få en diagnose som ; ICD-10-CM diagnosekode A41.9

NYHET!!
Meld deg inn i vår Norske Facebookgruppe:

TIDENES HELSESKANDALE : MØTEPLASS PÅ TVERS AV DIAGNOSER.

Skjermbilde 2018-12-04 kl. 11.09.15


Bakgrunnsinfo og kilder:

For bakgrunnsinfo les gjerne våre foregående artikler om tematikken. Bak denne skjulte skatten ligger det avsløringer av usannheter og forfalskninger i medisinen. Det er viktig å forstå for å skjønne hvordan man kan ha nektet mange en god diagnose.  Les gjerne disse.

Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i forbindelse med en vaksine.

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her.


TruthCures.org kriminelle anklage ark fremstår nærmest som en bok.Inn mot denne artikkelen er det kapittel 5 og 6 som omhandler mest vitenskap som forklarer bakgrunnen for denne teksten.  Les også linkene i selve teksten.