Hvor er den 4. Statsmakt?

Meninger : Vidar Gustad
Alternativ Media

Det ble voldsom blest rundt Tolga saken.  Tre brødre var uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede i Tolga kommune i Hedmark. Historien ble avslørt av VG i oktober, og den fikk en hel nasjon til å reagere.

Det foregår nå en parallell sak med mye mindre interesse.  Sylvia Ensby på 90 tallet ble diagnostisert lett psykisk utviklingshemmet og denne diagnosen ligger til grunn for at Sylvia Ensby´s barn ble tvangsadoptert.  Sylvias mor Ruth Ensby  hadde ALDRI hørt om denne diagnosen og det kom selvsagt som et stort sjokk på henne når hun mistet sitt barnebarn på bakgrunn av en diagnose hun ikke viste om. 

Diagnosen ble i sin tid satt av en fastlege ( !!), men to senere raporter viser noe annet. Hun har lærevansker. Hun hadde forsinket taleutvikling og dysleksi.  For å gjøre en lang historie kort. Sønnen ble før en sak tingretten testet av psykolog. Gutten fikk påvist en skjevutvikling. Dette gjorde at de fant grunnlag for å fjerne sønnen fra foreldrene fordi de ikke kunne håndtere et barn med denne typen utfordringer.  

Det ble oppsatt verge i Tolga saken. Det var selvsagt ille.  Det var ikke måte på hvor mye oppmerskomhet dette fikk. MEN nå når det gjelder barnevernet er MSM mediene temmelig stille. Jo det har vært noen saker også på dette, men dette er i mine øyne enda mer alvorlig. Når du mister et barn  og barnebarn mister du ikke bare friheten. Du mister mye av grunnsteinen i livet.  Hele greia virker temmelig sykt for dem som har fulgt med Ruth Ensby vet også at hun er en kvinne som ville bidratt i oppdragelsen av barnebarnet. 

I morgen begynner en sak mot Ruth Ensby.  Vi lar Marius Reikerås beskrive situasjonen:

» Når det ikke til stemme, når regjeringen snakker om «demokrati» og «ytringsfrihet», samtidig som politiet og rettsapparatet bruker store ressurser på å bøtelegge og domfelle mennesker som ytrer seg kritisk til det offentlige Norge.

I morgen er det bestemor,Ruth Ensby, sin tur til å møte i Ringerike tingrett for uttalelser hun har kommet med i forbindelse med at det offentlige har brutt alle bånd hun har til sitt eneste barnebarn.

Tenk det: Her har staten tvangsadoptert hennes barnebarn, selvsagt helt uten konsekvenser for de som har medvirket til handlingen, og så skal hun bli ytterligere straffet fordi hun tar opp kampen mot det samme systemet.»

18-169144MED-RING Krenkelse av privatlivets fred –
Domstol: Ringerike tingrett
Rettsmøtetype: Hovedforhandling
Saksnr: 18-169144MED-RING
Sakstype: Sak der tiltalte ikke har krav på forsvarer
Saken gjelder: Krenkelse av privatlivets fred
Parter: –
Advokater: Kari-Anne Hille Valla –
Rettens leder: Nervik, Marit
Start- sluttdato: 18.12.2018 – 18.12.2018

I morgen skal altså Ruth Ensby møte i retten på Hønefoss, for angivelig krenkelse av «privatlivets fred».
Men,det er en misvisende betegnelse.
De ytringer som er til prøvelse i morgen, er alle rettet mot offentlige tjenestepersoner knyttet til deres yrkesutøvelse, og ikke knyttet til deres privatliv.

Så allerede her demonstrerer politiet, som utstedet forelegget på 10 000 kr som Ensby ikke vedtok, manglende forståelse av menneskerettene.

En svært sentral dom i morgen, blir saken Tornanzo Gomez v Spania fra 20 november i år. Og her ble Spania enstemmig dømt for brudd på EMK Artikkel 10.
Og hva gjaldt skille mellom det offentlige og private liv, så sa EMD følgende:

«Additionally, the Court notes that the applicant’s statements must be seen in context. It observes that in the present case his statements did not refer to an aspect of the police officers’ private life as such but rather to their behaviour as a public authority. There is no doubt that the behaviour of agents in the exercise of their public authority and the possible consequences on the applicant and third parties, are matters of public interest (see Bédat v. Switzerland [GC], no. 56925/08, § 49, ECHR 2016, and Karácsony and Others v. Hungary [GC], nos. 42461/13 and 44357/13, § 144, ECHR 2016 (extracts).»

Når retten sier at tiltalte ikke har krav på forsvarer, så kan det også være en krenkelse av EMK Artikkel 6. Det avgjørende er om prosessen mot Enby i så fall har vært «fair».

Mange sentrale spørsmål altså, og denne saken kan fort ende hele veien til EMD;

Hvor er mediene nå? Hvem er det norsk presse forsvarer. Som » barneverns helten fra Tønsberg«;  Per Einar Guthus stilte spørsmål om idag.

Hvor er den 4. statsmakt?