Alternativ Media tar tempen på ulike spørsmål. Se våre meningsmålinger.

Main Stream Media vs Alteranative medier:

Hva foretrekker du? For å forstå verden slik den er. MSM mediene eller Alternative medier? 

Svar på undersøkelsen og DEL gjerne så vi får mange kommentarer og svar

Trykk på linken og avgi din stemme:
https://www.facebook.com/alternativmedia.no/posts/363215674241696

Linda Hofstad Helleland vs Rune Fardal? 

To av de mest profilerte inn mot barnevern. Vi spør enkelt og greit: 

HVEM GJØR DEN BESTE JOBBEN FOR BARN SOM HAVNER I BARNEVERNET.

Svar på undersøkelsen og DEL gjerne slik at vi får mange svar. Her finner du andre undersøkelser vi har stilt:
https://www.facebook.com/alternativmedia.no/posts/365544320675498

Vi har også meningsmålinger på engelsk: