Alternativ Media anmoder Faktisk.no om å faktasjekke Filter Nyheter.

Den 2. november i år ble den amerikanske forfatteren og doktor i filosofi, Greg Johnson, arrestert under en aksjon utført av PST. Dette i forbindelse med en presentasjon han skulle avgi under en konferanse organisert av Scandza Forum. Deretter ble han sendt ut av landet med begrunnelse i utlendingsloven. Slik jeg oppfatter saken, ble en artikkel publisert på Filter Nyheter en sentral del av grunnlaget for PSTs handlinger. Fra flere hold reageres det med at de mest grove beskyldningene fra Filter Nyheter ikke medfører riktighet og er direkte falske nyheter. Dette er i tilfelle en type falske nyheter som har utløst store og alvorlige konsekvenser.

Jeg ser det som både naturlig og som en selvfølge at Faktisk.no, om de virkelig er en objektiv faktagransker og ikke en politisk aktør tilhørende venstresidens propagandaapparat, ser grundig og alvorlig gjennom påstandene i nevnte artikkel, for så å avgi en oppklarende konklusjon.

Jeg har derfor sendt følgende oppfordring til Faktisk.no:

Den 31. oktober i år publiserte Filter Nyheter en artikkel skrevet av Harald S. Klungtveit og Jonas Skybakmoen hvor det blant annet påstås at den amerikanske professoren, Greg Johnson, som skulle ha en presentasjon på Scandza Forum den 2. november, tidligere har uttalt støtte til den terrordømte Anders Behring Breivik. 
Det påstås også at Johnson fremmer voldsbruk som politisk virkemiddel, og at Scandza Forums konferanse den 2. november ble markedsført på Den Nordiske Motstandsbevegelsens hjemmeside. Det forekommer også flere grove påstander som, slik jeg oppfatter det, ble brukt som et betydelig grunnlag for PSTs arrestasjon og deportasjon av Johnson. 
Hvis Filter Nyheters påstander ikke medfører riktighet, mener jeg dette er falske nyheter som har medført store konsekvenser for både Johnson og ytringsfrihet i Norge, da dette som sagt utløste en arrestasjon av Johnson og påfølgende deportasjon. Dette burde fremstå som kjernen i hva Faktisk.no sin egen intensjon for sin eksistens og betydning i det norske mediebildet. 

Dette er hva Greg Johnson selv har ytret om saken og Filter Nyheter på Scandza Forums egen Facebook-side, noe som står i diametral kontrast til Filter Nyheters påstander.

GREG JOHNSON SVARER PÅ ANKLAGENE:

I forbindelse med Scandza Forum sin konferanse i Oslo nå 2. november 2019 så agiterer Filter Nyheter for å stoppe min innreise til Norge. De har derfor satt sammen en løgnaktig bakvaskelseskampanje som de nå sprer på sosiale medier.

Filter Nyheter antyder at jeg fremmer voldsbruk som politisk virkemiddel. Realiteten er stikk motsatt. Jeg har alltid konsekvent fordømt vold og terrorisme. Faktisk vet jeg ikke om noen andre som så klart og entydig har uttalt seg imot høyreorientert terror som meg. På Scandza Forum i Sverige tidligere i år, så holdt jeg en hel tale der jeg tok for meg terrorens ondskap, og jeg har skrevet talløse artikler IMOT høyreekstrem terror. Jeg har aldri støttet Breiviks forbrytelser. Ryktesprederne klipper og limer sitater ut av kontekst, fra en artikkel der jeg på ingen måte forsvarte Breiviks forbrytelser – det var en tekst som drøftet Breiviks egne PÅSKUDD for forbrytelsen. Akkurat nå ser vi derfor på mulighetene for å ta rettslige skritt mot Filter Nyheter.

Følgende er et utvalg av mine uttalelser som konsekvent fordømmer høyreekstrem terrorisme:

Against Right Wing Terrorism (tale ved Scandza Forum i Stockholm 2019)
https://www.bitchute.com/video/PmWpUVXYqkQD/

Against White Nationalist Terrorism
Understanding the El Paso Walmart Massacre
Understanding the Halle Synagogue & Kebab Shop Shootings
Author of The White Nationalist Manifesto Blames Trump for El Paso shooting
Understanding the New Zealand Mosque Massacre
Understanding the Sikh Temple Massacre
Understanding the Pittsburgh Synagogue Massacre
Understanding the Charleston Church Massacre
Understanding the Poway Synagogue Shooting
Understanding the Quebec Mosque Massacre
On the Necessity of a New Right

Som en ytterligere grunn til at jeg bør få innreiseforbud til Norge, så hevder Filter Nyheters «terrorekspert» at «Den nordiske motstandsbevegelsen» skal ha publisert en lenke til konferansen på deres egen nettside. Men DNM har ikke, og har aldri hatt, noe med Scandza Forum å gjøre. Arrangøren for Scandza Forum kjenner heller ikke til den angivelige «annonsen» som Filter Nyheter sikter til. Kanskje hvis jeg, uten deres kjennskap, publiserer en link til Filter Nyheter, så kan deres journalister også få reiseforbud?»

Greg Johnson, dr. i filosofi og forfatter

Jeg håper og tror at Faktisk.no tar dette alvorlig og foretar en faktasjekk på Filter Nyheters artikkel:
https://filternyheter.no/hyllet-breiviks-begrunnelse-for-22-juli-terroren-na-skal-han-til-oslo-for-a-tale-for-hvite-nasjonalister/?fbclid=IwAR1RcIkR7IGULKTHNabd7Cl2zeT87ed8tBgMYGp0LhBdMm3mf3OD-S5OvAI

Mvh.

Ronny Rønning.
Alternativ Media.