Assad: IS-terroristene skal henges – ikke sendes til Europa

Mens globalistiske krefter i Norge og Europa kjemper for å få IS-terrorister «hjem» til Europa, later det til at selv Syrias president, Bashar al-Assad, har både større evne til logisk tenking, og mer moral enn mange av våre politikere og organisasjoner med «humanitære» pekefingre.

I forbindelse med at Tyrkia har begynt å sende tilbake IS-terrorister til Europa, har Assad uttrykt sin avsky mot Erdogans umoralske og utpressende holdning, dette i et intervju med Paris Match Magazine:

Erdogan forsøker å utpresse Europa. En mann som respekterer seg selv, snakker ikke på den måten. Det finnes insturisjoner og det finnes lover. Utlevering av terrorister eller noen dømte personer til en annen stat er et formål for bilaterale avtaler mellom land. Men å frigjøre mennesker fra fengsel, når man er bevisst på at de er terrorister, og sende dem til andre land for å drepe sivile, er en umoralsk handling.

Videre opplyser Assad at alle terrorister innenfor syrisk område tiltales i spesialdomstoler i henhold til syrisk lov, og at loven er tydelig når det terrorbrudd.

Selv om Assad ikke utdyper hva det betyr, opplyser Daily Mail at syrisk lov tilsier dødsstraff for medlemskap i den Islamske Stat (IS). Det opplyses også at tusenvis allerede er henrettet. Og nå har syriske myndigheter også planer om å tiltale utenlandske terrorister.

Har Assad større moral og omtanke for europeiske innbyggere enn våre egne «tolerente» politikere?