Like muligheter for alle på Arendalsuka 2022?

Agderposten konkluderte tirsdag 16.8. at dette er den største og viktigste Arendalsuka noen
gang. Hovedprogramkomiteens leder, Harald Stanghelle, siterte i sin åpningstale Andreas
Hompland på at Arendalsuka styrker det demokratiske immunforsvaret. Noen av oss lurer på
om det er beskyttelse mot visse realiteter de kjemper for? Hvorfor er ikke World Economic
Forum sin prosess med å dehumanisere menneskeheten stort tema? Og at store deler av det
norske politikerkorpset er med på det, kanskje lokka av edle mål som fred og klimatrygghet.

Det var over 1.700 arrangement på Arendalsuka i år. De fleste var på 45-60 minutter og
hadde form av korte innlegg med påfølgende paneldebatt. Blant hovedtemaene var
utdanning, arbeidsliv, helse, datateknologi – og klima. Flere av oss reagerte på dette årets
trange kår for publikumsrespons.

Et bærekraftshus ble åpna. I det og andre lokaler i Arendal hagla det i uke 33 med ord som
klimalupe, klimaendring, klimautfordring, klimakrise, klimakamp, klimaledere, klimamakt,
klimapanel, klimabyer, klimaoptimister, klimakutt, klimastrategi, klimapanel, klimatroll,
klimaløsning, klimapartnerskap, klimakraft, klimaskader, klimatak, klimaopprop, klima på
menyen, klimadilemma, havvindressurser, energiklynger, hydrogenskifte, energiomstilling,
fornybarmål, grønt industriløft, helelektrisk, rettferdig energiomstilling, grønn omstilling,
grønt arbeidsliv, grønt entreprenørskap, grønn CO2, grønn giv, karbonmarked, CO2-fangst,
grønn luftfart, grønne mobilkjeder, grønn mobilitet – og dette var bare fra mandagens og
tirsdagens program. Ordføreren sa stolt at ¼ av programmene var om klima. Tenk om alt
dette er basert på feilinformasjon! Hva koster det av menneskelig lidelse, bortkasta energi
og naturødeleggelse? Det skal bli spennende å se ettertidens vurderinger av Arendalsuka
2022.

Temaer flere enn jeg sakna var kritiske spørsmål til den såkalte pandemien. Noen
arrangementer tok for seg hvordan den ble administrert, men jeg har ikke sett kritiske
spørsmål til sosialt press og vaksinenes bivirkninger.

Hvem får delta, og hvem er uønska?
Politisk gate er for de partiene som har representanter på Stortinget. Småpartiene må ta til
takke med å bli spredt rundt i sentrum av byen. Alternativ Media søkte om å få ha stand,
men fikk nei med den begrunnelsen at medier ikke fikk ha stand, men det fikk NRK
Sørlandet.

I 2019 trua Arbeiderpartiet med å trekke seg fra Arendalsuka dersom SIAN fikk lov til å ha
stand. Onsdag kom Lars Thorsen og tre andre fra SIAN til byen, og underlig nok møtte de på
Kjersti Stenseng, arkitekten bak AP sitt 2019-utspill, på AP sin stand. Thorsen spurte om hans
ytringsfrihet skulle avgrenses dersom noen ble krenka av hans utsagn. AP holdt fast på at de
gjorde det fordi SIAN snakka rasistisk og dermed hindra ytringsrommet for andre. Lars svarte
at det er den typen argumenter som kommunister og islamistar bruker for å kneble ytringer,
og at de som har grunn til å være redd, er de som kritiserer islam. Demokratiet er et konsept
som går ut på det å tåle ytringer, mente Thorsen.

Samtidig fikk jeg en liten prat om islam med arbeids– og integreringsminister Marte Mjøs
Persen, for hun var også innom standen akkurat da. Vi har ingen islamisering i Norge, mente
hun. Jeg rakte henne et ark med koransitat som oppfordrer til vold mot vantro. Det nekta
hun å ta imot og snudde seg bort fra meg.

Jeg sneia innom NRK Sørlandet sitt telt og spurte om de kunne formidle litt til folket om hva
Antifa er. Nesten ingen i Norge kjenner til denne venstreekstreme organisasjonen. En som
sto der sa at de er antifascister. Da ville den kvinnelige representanten for NRK ikke snakke
mer med meg.

Det siste jeg orka på onsdag var samtale om høgreekstremisme og høgreekstrem retorikk
mellom Ingebjørg Hjort, Oda Okkenhaug og Harald Klungtveit (Filter nyheter). Det ble nesten
en time om hvordan nynazistisk ideologi spres i Norge. Jeg oppfatta konklusjonen deres slik
at de reelt høgreekstreme består av et heller lukka miljø der få viser seg offentlig. Jeg spurte
om hvor mye vold de hadde utøvd i Norge de siste 10 årene. Han nevnte 2 kjente
terrorhandlinger, men utover det kom han ikke fram med noe. Jeg lot være å nevne de
venstreekstreme Antifa og alt det de utsetter det norske samfunnet for av fysisk og verbal
vold.

Til slutt noen ord om familien Guderud. 12 år gamle Nor ville holde appell fredag morgen
utenfor Impact Hub, Torvgata 7, i forbindelse med at WHOs generaldirektør Tedros var venta
til byen. Han skulle bl.a. delta på et ungdomsarrangement der. De fikk forbud mot sin
markering med den begrunnelsen at det var for fullt i Arendal under uka. Tedros kom ikke,
men Nor stilte med både trompetspill og appell. Rundt han var det god plass til både flere
alternative stemmer og publikum. De som vil vite mer om den unge frihetsforkjemperen kan
gå inn på Facebookgruppa WHOisBeast´y.

Promotering

Jeg tenker at venstreekstrem og islamsk vold, klimarealiteter, WEF/WHO mm er aktuelle
tema for Arendalsuka kommende år dersom demokratiets immunforsvar reelt skal kunne
styrkes, samt at flere stemmer får slippe til. Utestengelse av SIAN og Alliansen er tegn på
svikt i det demokratiske immunforsvaret.

I 2023 håper jeg Alternativ Media kan komme hele uka og utfordre de vaklende narrativene.
Nå trengs kraftig realitetsorientering dersom menneskeheten skal komme seg velberga
gjennom de skremmende krisene i tiden.

Husk å abonner gratis på Alternativ Medias nettside ved å fylle ut din epostadresse under: