Denne talen rørte meg så sterkt at eg fekk lyst til å formidla den vidare på norsk.  Maajid […]