Purring på åpne brev til Nakstad og Stoltenberg | Jan Terje Voilaas

Av Jan Terje Voilaas.

Til Adm. Dir. Camilla Stoltenberg og Ass. Dir. Espen Rostrup Nakstad

Jeg viser til mine åpne brev sent til hver av dere hvor jeg presenterte uomtvistelige bevis for at FHI og Helsedirektoratet, representert ved dere to, i snart to år har gitt to diametralt motsatte meldinger til den Norske folket; 1) muntlig at mRNA-vaksinene er «trygge og effektive» og 2) skriftlig med tall og statistikker at mRNA-vaksinene er det stikk motsatte. 

Les også: Åpent brev til Camilla Stoltenberg | Jan Terje Voilaas

I stedet for å kunngjøre en avklaring på dette punktet fortsetter dere som før; å markedsføre vaksinene som «trygge og effektive» og pumpe ut hundretusenvis av nye doser samtidig som oppdaterte statistikker forteller tydeligere enn noen gang DET STIKK MOTSATTE, at slagordet er lite annet enn en blank løgn, alternativt at offentlig statistikk er det. Det eneste dere har foretatt dere i denne saken er å fra 15. november stoppe daglig oppdatering av Covid-19 statistikker, angivelig av budsjettmessige årsaker.

Les også: Åpent brev til Nakstad | Fra Jan Terje Voilaas

Dagsferske tall fra FHI og SSB forteller at den katastrofalt høye overdødeligheten i Norge har fortsatt gjennom hele oktober og nærmer seg nå 6,000 flere døde en forventet siden 1 juli 2021, et tall som med dagens trend vil nærme seg 7,000 innen utgangen av 2022 og vil passere det totale antall norske krigsofre under HELE WW2, under halve tiden. Og absolutt ingen vet hva situasjonen vil være om 4, 6 eller 8 år.

I dag, 22/11-2022, ble dokumentaren «Died Suddenly» vist for første gang. Selskapet bak denne produksjonen er forsikret mot ethvert søksmål mot dem for hva som her avsløres, så hvert eneste sekund av dokumentaren har blitt kritisk studert og dokumentert med fakta. Dokumentaren er mildest talt sjokkerende og bør ikke ses av barn og unge og heller ikke av dem som av ulike årsaker ikke tåler eller ønsker et høyspent virkelighets-sjokk, men innholdet kan ikke motgås på et eneste punkt. For alle andre; jeg advarer like sterkt som jeg anbefaler.

Hva er løgn og hva er sannhet; «trygge og effektive» eller «offentlige Norsk statistikk»? Vel, det spørsmålet har vi allerede svaret på, så spørsmålet til FHI og Helsedirektoratet denne gang må derfor bli: – Hva må til for at dere stopper denne galskapen; 10,000 døde, 100,000 døde, eller 1,000,000 døde?

Jeg har også to spørsmål til øverste politisk ledelse i KRF og FRP: – Hva er viktigst for KRF og FRP; tverrpolitisk enighet selv med titalls tusen vaksine-skadde og flere tusen vaksine-døde som kun et kortsiktig resultat, eller det Norske folkets langsiktige helse og sikkerhet? Hvor mange flere må skades og/eller dø før KRF og/eller FRP aktiverer selv et minimum av moralsk fornuft og setter foten ned?

Disse spørsmålene er i aller høyeste grad også gjeldende for et samlet norsk MSM (Main Steam Media).

Her er de oppdaterte Norske statistikkene jeg viser til:

Fyll in din epostadresse og abonner gratis på våre artikler