Av Jan Terje Voilaas. Til Adm. Dir. Camilla Stoltenberg og Ass. Dir. Espen Rostrup Nakstad Jeg viser til […]