«En lytter skriver da om Resett…», hvorpå Tore Sagen føyer til: «…og han sikter da til denne nazistiske […]