Arbeiderpartiet skal bli strengere på innvandring?

POLITIKK – Siste sprell fra Arbeiderpartiet er å flagge i pressen at partiet nå skal bli mye strengere på innvandring, og de mener at de ikke kan unnlate å snakke om immigrasjon da det vil føre til at de blir «gisler» for populistene på høyresiden.

Tydeligvis mener Arbeiderpartiet at de ikke selv også fremstår som populister når de nå flagger «streng innvandringspolitikk» som en hovedsak i tiden fremover, og de ser fullstendig bort fra det faktum at det er takket være dem vi nå har et problem i forhold til immigrasjon og integrering.

I et forsøk på å bygge oppunder denne «nye» politikken fra Arbeiderpartiets side har man satt Masud Gharahkhani inn som ny innvandringspolitisk talsmann for partiet, og han har allerede i sine første intervjuer i ny stilling varslet en hardere linje fra partiets side.

Nå kan man jo spørre seg om det virkelig er de såkalte «høyre-radikale» partiene som har hat kampen mot innvandring på agendaen helt fra de ble grunnlagt eller om det er arbeiderpartiet som nå plutselig etter at de har mistet store mengder velgere som nå legger seg på en populistisk linje?

Vi ser også at arbeiderpartiets søsterparti i Danmark har valgt å gå samme veien da man også i Danmark ser at velgerne ikke lengre lar seg lure av sosialistenes løgner om et fantastisk fremtidig multikulturelt samfunn der vi alle lever i fred og fordragelighet med hverandre.

I Danmark har man blant annet foreslått at det ikke lengre skal være mulig å søke asyl fra dansk jord, og man har foreslått å sette et øvre tak på innvandring fra ikke vestlige land.

Det ser dermed ut som om det kanskje finnes et lite håp om at forholdene her i Norden kanskje kan bli noe forbedret dersom også de svenske sosialistene nå etter hvert sør åpne øynene og se hva som virkelig er i ferd med å skje i landet.

Det gjenstår å se om dette er nok til at Arbeiderpartiet og Støre kan gjenvinne noen av sine tapte velgere eller om forakten for sosialistenes mangeårige løgner er for stor til å kunne reverseres.