Arbeiderpartiet legger landet åpent for terrorister!!!

MENINGER – La det ikke være tvil om noe annet en at Arbeiderpartiet som landets største parti gjennom nesten hele etterkrigstiden har vært den sterkeste bidragsyteren til å åpne landet for islamsk immigrasjon, og det såkalte multikulturelle samfunnet som INGEN har spurt folk om de vil ha.

Nå forsøker diverse venstreekstreme journalister og samfunnssynsere på venstresiden å glatte over dette historiske faktumet ved å kalle det en konspirasjonsteori samtidig som de benytter 22 juli som munnkurv på enhver kritikk av partiets politikk.

Det er ikke bare skammelig at Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen nå skjuler seg bak flere barns tragiske bortgang, men det er vel så skammelig at man forsøker å stemple enhver politisk opposisjon som høyreekstremisme og en form for legitimering av Anders B. Breiviks forferdelige handlinger den 22. juli 2011.

Når man synker ned på et slik lavmål som det arbeiderpartiet og resten av venstresiden i Norge nå har gjort hvor de anklager flere titalls tusener av helt vanlige nordmenn som har engasjert seg i denne saken for rasister og høyreekstremister vitner det om en arroganse som man kun finner igjen i regimer der man stort sett kun har et ettpartisystem.

Det at vanlige folk ikke skal kunne gi sin støtte til landets justisminister uten å bli kalt rasist og bli sammenlignet med massemordere burde for de aller fleste vise hvor liten respekt Arbeiderpartiet og resten av venstresiden har for den vanlige borgeren her i landet som ønsker å kunne tenke og ta egne valg.

Arbeiderpartiet bør ikke glemme at ABB faktisk var «fremavlet» i en Arbeiderpartifamilie og man må jo kunne spørre seg om ikke kanskje det faktum kanskje hadde en større betydning for hans tankesett og handlinger en det faktum at han var medlem et år eller to i Frp.

En hel barndom hvor han følte arbeiderpartiet frarøvet ham faren er kanskje mer en pådriver for hatet hans mot nettopp arbeiderpartiet en misnøyen med en og annen innvandrer han har hat et tilfeldig møte med på byen.

Burde vi ikke la 22 juli være et samlende element i vår FELLES kamp mot terrorister enten de befinner seg ytterst til høyre, venstre eller har forskrudde religiøse overbevisninger?

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet under!