Svenske sykehus trenger snart væpnede vakter, da antall voldsepisoder har økt med 50%.

Ordføreren for Sykehuslegenes Stockholmsavdeling, Andreas Fisher mener det trengs mere enn bare mer opplæring for at sykehuspersonalet skal takle tilstandene i det nye Sverige.
– Med nåværende trend vil jeg ikke utelukke at vi kommer til å behøve bevæpnede vakter på akuttmottakene innen fem til ti år, sier han.

Moderaterna i landstinget lover at om de vinner valget, så kommer de til å satse på tryggheten på sykehusene, blant annet ved hjelp av en sikkerhetsopplæring. Og økt fokus på sikkerhet behøves, mener Fisher.

– Senest onsdag skjedde det et mordforsøk ved akuttmottaket på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det sier jo ganske mye om hvordan det står til med sikkerheten på akuttmottakene. – mordforsøk på våre arbeidsplasser er en alvorlig indikator på hvordan situasjonen er, sier Andreas Fisher.

Hver tredje lege har opplevd å bli truet av pasienter.
Ifølge Arbeidsmiljørådet, som Legemiddelforbundet tidligere hadde gjort blant sine medlemmer, økte trusler og vold med 50 prosent mellom 2010 og 2015. I 2016 og 2017 rapporterte en fjerdedel av alle medlemmene at de var utsatt for trusler og vold. Og siden da har den økt, sier Andreas Fischer. I en ennå ikke publisert studie, forteller hver tredje lege at de følte seg truet på arbeidsplassen av en pasient, og hver fjerde lege sa at de var truet av pasientens slektning.

«Med den nåværende trenden kan jeg ikke utelukke at vi vil trenge væpnede vakter på beredskapstjenester innen fem til ti år hvis ingenting er gjort,» sa Andreas Fischer.

Ønsker å se en grenseoverskridende avtale.
Andreas Fischer er fornøyd med utdanningsinitiativet som er foreslått av moderatene i Stockholms fylkeskommune.

«Sytti prosent av medlemmene sier at de ikke har fått opplæring i konflikthåndtering og hvordan de skal håndtere trusler og vold. Så en trening vil definitivt gjøre en forskjell. Det er ikke behov for flotte ord og løfter, for handling, sier Andreas Fischer, som ønsker å se en grenseoverskridende avtale.

– Slik at det blir tiltak mot trusler og vold på sykehus, uansett hvem som vinner valget. Og det er nødvendig med et løft på nasjonalt nivå, da dette er et nasjonalt problem.

Hårreisende tilstander – eller svenske tilstander, om du vil.
Ifølge Andreas Fischer har folk i Malmö og Lund sett folk i finnlandshetter fly rundt utenfor akuttmottakene i forbindelse med at personer med skuddskader har ankommet.

– Hva slags agenda og eventuelle våpen de har, vet vi ikke, men vi må kunne sikre at disse menneskene ikke kan komme inn. Det krever at vi trener sikkerhetsorganisasjonen på sykehusene og at vi har et «skjold» som gjør at vi kan få adgangskontroll, sier Andreas Fischer, som mener at vi trenger en annen psykologisk bevissthet enn vi har i dag.

«Vi må bli mer oppmerksomme på hvordan det ser ut. Tidligere har vi hatt åpne dører på helsevesenet, men vi må innse at alle som leter etter helsetjenester, ikke kan være der for helsetjenester, men har andre tanker. Og så må du identifisere dem i god tid og ta passende tiltak, sier Andreas Fischer.

Hva slags bakgrunn og opphav disse truende mennesker på sykehusene i hovedsak har i det nye Sverige, sier SVT Nyheter ingenting om. De sier heller ingenting om hva det er som har generert denne negative trenden. Altså, half news fra SVT.

Kilde: SVT Nyheter.