I Nederland lever det rundt 20.000 eritreiske migranter. Blant disse er arbeidsdeltagelsen svært lav, og hele 90% av […]