Tallene SSB fremlegger i en artikkel i dag ville blitt avvist som den reneste «høyreekstreme hatpropaganda» om den […]