TYSKLAND/EU – En afghansk asylsøker i Tyskland har flyktet til Sverige og har registrert seg under en ny […]