h4-sep20171Den globale effekter etter El Niño fenomenet synes å ha gått, og vi kan se en avkjøling til en verdi like før fenomenet, ifølge data fra Storbritannias Hadley Climate Center