Globalistenes sitrende nervøsitet øker dramatisk i takt med deres iver etter å sensurere og nekte folket å kommunisere […]