Er halvparten av den medisinske litteraturen usann??

Tidenes kanskje største helseskandale er under opprulling. TruthCures peker på sykdoms mekanismer som forener millioner. Bak dette står borrelia og vaksine kriminalitet – usannheter og forfalskninger i medisinen – Astroturf som danner falsk grasrot bevegelse. Alt dette for å holde sannheten skjult.

Ingen grupper, ingen foreninger har vist interesse for å si fra om galskapen og faktisk kreve bedre. Selv når det kommer beviser for at kriteriene for å fanges opp av sykdom for borrelia viser få foreninger eller grupper på nettet en iver etter å gå etter de kriminelle.

Alt ligger klart for å rettsforfølges:

Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i forbindelse med Dearborn

Utifra det kriminelle bildet som nå tegner seg inn mot medisinen og da kanskje spesielt inn mot immun-undertrykkende sykdommer er det rart at dette ikke har mer fokus. Det er en rekke varslinger som nå bør gi folk noe å tenke på når TruthCures belyser det som kommer til å bli TIDENES HELSESKANDALE.

Vi har fått hjelp av mange varslere. Kathleen Dickson er bare en av mange som beskriver galskapen.  Det er selvsagt mange flere som kan belyse råttenskapen i systemet. Da blir det også lettere å forstå at man holder en folkesykdom skjult.

For meg er den viktigste varsleren den tidligere sjefredaktøren i THE LANCET: RICHARD HORTON. Det han sier er ille. mye av den vitenskapelige litteraturen, kanskje halvparten, kan ganske enkelt være usann.

What is medicine´s 5 sigma?

The case against science is straightforward: much of the scientific literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance, science has taken a turn towards darkness.”

Hentet fra baksiden av «Dødlige Bivirkninger «av John Virapen.

«Trodde du at alle verdens legemiddelprodusenter var snille, altrustiske, godhjertede og produserte medisner for at syke skal bli friske?

Dr John Virapen var i tredve år ansatt i legemiddelindustrien, og i løpet av åtte år som leder for den svenske avdelingen for en av verdens største legemiddelprodusenter, klarte han å tjuedoble omsetningen. I » Dødlige Bivirkninger forteller John Virapen sin historie med levende engasjement, om hvordan han selv brukte bestikkelser og snikmarkedsføring som midler for å få flere medisiner på markedet..og da er det snakk om medisiner hvor bivirkningene er bevisst ble fortiet. Mange moderne medisiner har aldri vært testet for langtidvirkinger og noen virker til og med motatt av det de skulle.

Noen antidepresiva skaper til og med depresjon!
Noen medisiner, som er ment å skulle forhindre selvmord har forårsaket både mord og selvmord, i hundretalls, til og med tusentalls tilfeller på verdensbasis. »

Denne er skrevet i 2007 og det er viktig å påpeke at den falske grasroten ( min kommentar)  nok har tatt over mye av den lobbyen som leger gjorde tidligere. Det er naturlig i og med sosiale mediers makt.

Her er noen av punktene fra boken:

– Viste du at en av de store legemiddel produsentene bruker fra 200 til 240 000 kroner per lege for å overbevise om at deres produkter er de beste?

– Viste du at de såkalte meningsbyggerne det betyr anerkjente vitenskapsmenn og leger blir spesielt bestukket med dyre reiser, gaver og penger for å gi positive tilbakemeldinger om medisiner når alvorlige og til og med dødelige bivirkninger har blitt offentlig kjent, for å stanse legitime bekymringer fra leger og pasienter

– Viste du at de kliniske utprøvingene for mange nye og godkjente medisiner er så kortvarige at ingen vet hva som skjer med pasienter som bruker dem over lengre perioder eller til og med resten av livet?

– Viste du at mange av forskningsrapportene og statistikken, som er nødvendige for å få godkjent medisinene av de forskjellige lands myndigheter stadig blir revidert, slik at dødsfall som er forårsaket av medisinen det gjelder ikke lenger kan etterspores?

– Viste du at mer en 75 prosent av de ledende forskerne innen medisin blir lønnet av legemiddelindustrien?

– Viste du at det fins medisiner på markedet der bestikkelser spilte en vesentlig rolle i godkjenningsprosessen?

– Viste du at legemidelindustrien finner opp sykdommer og fremmer dise med bevisst målrettet markedsføring for å bygge opp et marked for produktene sine?

– Viste du at legemiddelindustrien i økende grad tar sikte på barn som slutt forbrukere?


Peter C Gotzschehar skrevet boken : Deadly medicine and organised crime ; som er en grundig bok hvor han eksponerer legemiddelindustrien og deres kaskader av forfalskninger.

Boken adresserer; 

evidensbasert detaljer. ekstraordinære system feil, forårsaket av kriminalitet, korrupsjon, bestikkelser av viktige medisiner og viktige medisin regulereringer som trenger radikale forandringer. Grunnen til at vi tar så mange medisiner er at legemiddelfirmaene ikke selger medisin.  De selger løgner om medisiner. Dette gjør at medisinen er  så forskjellig fra resten av livet. Omtrent alt vi vet om medisin er hva legemiddelselskapene har valgt å fortelle oss og legen.. Grunnen til at pasientene stoler på medisinen er selvsagt at de stoler på legen som foreskriver den.  Pasienten forstår ikke selv om legen kan mye om sykdom og menneskelig fysiologi og psykologi, vet de veldig , veldig lite om medisinen som IKKE HAR blitt kontrollert godt nok, men allikevel  markedsført av legemiddelindustrien. Hvis du ikke tror at systemet er ute av kontroll, vær så snill og email meg og forklar hvorfor medisiner er den tredje ledende årsaken til død.

Psykiatri er i bunn og grunn heller ikke tuftet på vitenskap og diagnosene er gjerne symptom diagnoser. Dette kan bekreftes av den tidligere direktøren for Institutt for mental helse, Thomas Insel, som sa dette om psykiatri – at det ofte ikke nødvendigvis er gyldig, men i grunnen en form for religion eller trosretning:

Målet med denne nye manualen, som med alle tidligere utgaver, er å gi et felles språk for å beskrive psykopatologi. Mens DSM har blitt beskrevet som en «bibel» for feltet, er det i beste fall en ordbok, å lage et sett med etiketter og definere hver enkelt. Styrken til hver av DSMs utgaver har vært «pålitelighet» – hver utgave har sikret at klinikere bruker de samme vilkårene på samme måte.

Svakheten er mangelen på gyldighet. I motsetning til våre definisjoner av iskemisk hjertesykdom, lymfom eller AIDS, er DSM-diagnosene basert på konsensus om klynger av kliniske symptomer, ikke noe objektivt laboratoriemål. I resten av medisinen vil dette tilsvare å skape diagnostiske systemer basert på arten av brystsmerter eller feberkvaliteten.

Faktisk er symptombasert diagnose, en gang vanlig på andre områder av medisin, i stor grad erstattet i det siste halve århundre, ettersom vi har forstått at symptomene alene sjelden viser det beste valg av behandling. .. Pasienter med psykiske lidelser fortjener bedre … «

Bedre kan det nok knapt nok sies. PSYKIATRI ER MER EN RELIGION OG TROSRETNING…

Denne industrien er pill råtten. Du trenger ikke ha lest alle disse bøkene for å skjønne det. Det er allment akseptert å faktisk snakke om dette i generelle ordelag. Det er i allefall mitt inntrykk. Selv leger må innrømme at de er endel av en råtten industri. Det blir for dumt å nekte. Jeg synes du skal lære deg å bruke denne typen sitater mot dem som hevder noe annet; mye av den vitenskapelige litteraturen, kanskje halvparten, kan ganske enkelt være usann.

I politikken er det noe som heter Kontrollert opposisjon. I mediene snakkes det om » nye medieaktører » som kontrollert opposisjon. Hva om legemiddelindustrien bruker en falsk grasrot for å drive lobby mot dem som driver foreninger og driver grupper på nett. De fryser ut dem som tør å stille kritiske spørsmål.

Når jeg kom i kontakt med Kathleen Dickson som den gangen var ganske alene så kom det falske kontoer trolig fra USA for å påvirke meg og fortalte at dama var gal. Målet deres var helt åpenbart å stoppe meg fra å lese meg opp og dele hennes info .
Heldigvis hadde jeg i flere år observert norske » astroturfere» og skjønte tegninga. Det styrket faktisk min tro på at jeg lette etter gull.

De angriper i flokk for å henge ut mennesker de kan klistre » tulling stempel» i panna på.  Dette presser selvsagt ytringsfriheten. Folk tør blant annet ikke trykke liker på god informasjon så lenge det kan stemples av disse gruppene som » antivaksine».  Det er også grunn til å tro at de oppkonstruerer idiotiske poster, snakker med seg selv gjennom falske kontoer og på denne måten forvirrer bildet så mye som overhodet mulig. De legger feller slik at folk kan siteres mest mulig latterlig.

Det er et slikt miljø Preben Aavistland ser ut til å reklamere for i denne debatten. Det er så sykt så sykt.

Det som møtte meg var åpenbart astroturf metoder. Litt forenklet forklart;

Astroturf ( kunsgress på norsk)  – den falske grasroten.

Teksten er stort sett hentet fra Sheryl Attkisson

Så kalte Astroturfere skjuler ofte seg og publiserer blogger, skriver brev til redaktøren, produserer annonser, starter ikke-profitt, etablerer Facebook- og Twitter-kontoer, rediger Wikipedia-sider eller legger ut kommentarer online for å prøve å lure deg til å tro at en uavhengig eller grasrotbevegelse som snakker . De bruker sine partnere i blogger og i nyhetsmediene i et forsøk på å gi en legitimitet eller upartiskhet til deres innsats.

Hele poenget med astroturf er å prøve å overbevise deg om at det er utbredt støtte for eller imot en agenda når det ikke er det.

Astroturfers og propagandister har en tendens til å angripe og kontroversialisere nyhets organisasjonene, personlighetene og menneskene som omgir et problem i stedet for å holde seg til fakta. De prøver å sensurere og dempe folks nysgjerrighet heller enn å engasjere dem. Og mest av alt, de forbeholder seg all sin uttrykkende skepsis for de som utsettes for urettferdighet i stedet for forseelser.

Med andre ord, i stedet for å stille spørsmålstegn ved myndighetene, stiller de spørsmål til de som stiller spørsmålstegn ved myndighetene..

Noen ganger hevder astroturfers å «debunke myter» som ikke er myter i det hele tatt. De erklærer debatter over det som ikke er over. De hevder at «alle er enige» når alle ikke er enige. De tar sikte på å få deg til å tro at du er en outsider når du ikke er det.

Det skal ikke stor fantasi til for å forstå at den » falske grasroten » etablerer seg i foreninger og i grupperinger på nett.

Hvorfor møtes vi med ord som konspirasjonsteori inn mot beviser hvor vi kan legge frem ALLE nødvendige detaljer for en av historiens verste kriminelle forhold.  OG DET FRA FORENINGER OG GRUPPER SOM BURDE KJEMPE FOR MINDRE FORFALSKNINGER I MEDISINEN.. Hvorfor er det INGEN i foreningene som tar kontakt med dem som kan mest om disse bevisene. Jeg tror jeg vet svaret:

DE LIDER AV STOCKHOLMSYNDROMET.:
Mitt råd til de som er med i foreninger og grupper på nettet er å danne en ny gruppering PÅ TVERS AV DIAGNOSER. Bygg opp noe nytt med basis i en forståelse av at man kjemper mot KRIMINELLE krefter.  Bevisene fra TruthCures viser også at det er felles mekanismer som forener på TVERS AV DIAGNOSER.

Det er i ferd med å komme opp en sterk gruppering rundt TruthCures i USA. Dette er starten på et paradigmeskifte i medisinen, men også i ordskiftet. Nå tas trolla ned – den falske grasroten blir eksponert. Og som kjent sprekker trolla når de får lys på seg.

Les linkene under for mer om TIDENES HELSESKANDALE. 


Les om MEKANISMENE:

https://rapportx.wpcomstaging.com/2018/12/01/5381/?fbclid=IwAR13UeuqdMm86twpFGWiygSTBJo4YFv-t2M7QgsgD4Qse-SHPOBBFILhleI

Skjermbilde 2018-12-01 kl. 11.54.19

Vaksiner så kan dette være en fin start:
https://rapportx.wpcomstaging.com/2018/11/18/vi-star-ovenfor-et-paradigmeskifte-i-medisinen-du-ser-starten-pa-den-her/

Skjermbilde 2018-11-17 kl. 21.52.42

Borrelia Kriminalitet:
https://rapportx.wpcomstaging.com/2018/11/16/borrelia-definisjonen-pa-sykdommen-ble-endret-i-forbindelse-med-en-vaksine/

Skjermbilde 2018-11-20 kl. 14.38.28