Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her.

Sterke økonomiske krefter jobber for vaksineindustrien.
Vaksine debatten raser år inn og år ut. Ingenting skjer. Det skal være ganske tydelig at med så mye røyk er det ild et sted. Det ville vært en lett jobb for industrien å delta i brannslukking hvis vaksiner er trygt og effektivt.

Har industrien og Astroturfere: ( den falske grasroten) klart å holde en debatt om mykoplasma ( sopp forurensing) fra vaksiner i sjakk?   Vil de kunne fortsette gjennom distraksjoner og forvirringer fra betalte studier, undersøkelser og eksperter i en lykksalig blanding å forvirre bildet,  slik at sannheten fortsatt ikke blir gjenkjent?  Denne artikkelen tar sikte på å vise at tiden er inne for å fortelle sannheten også om løgnene som skjuler mekanismer som forener millioner av mennesker verden over.  For bakgrunnsinfo les også disse artiklene presentert her på Alternativ Media:

Finsk forskning støter forfulgt varsler som ble fengslet, fratatt sine barn og dømt til tvungen psykiatrisk behandling. 

Borrelia: Definisjonen på sykdommen ble endret i forbindelse med en vaksine. 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte i medisinen. Du ser starten på den her. 

Har debatten foregått på feilaktig grunnlag? 
Det ser ut som om antivaksine eller de fleste kritiske til vaksiner, mener at det industrien (bevisst) tilsetter vaksinene som er det store problemet. Thimerosal  (kvikksølv), aluminium og andre ingredienser frontes for å ha skapt alle slags abnormiteter. Har de en god sak når de hevder at industrien forsettlig forgifter barn og voksne slik at de ender opp med alle slags sykdommer? De fleste tilfeller av vaksineskader som vaksine skeptikere hevder er forårsaket av vaksinensinnhold, kan skyldes mekanismene TruthCures bevegelsen presenterer vitenskaplige beviser for.

I motsetning til tradisjonelle vaksineskeptikere, er TruthCures mer opptatt av hva som er skrevet i pakningsvedlegget, men som industrien (ufrivillig) sliter med å takle i forhold til vaksiner. Vaksiner kan være sopp forurenset av  mykoplasma ( sopp) og en får i likhet med når får borrelia (OspA)  ( TLR 2 agonist) injisert i blodstrømmen. Det  viktig å fortå at mange får vaksiner mens de er immunundertrykte og at en ikke kan forsikre seg mot dette med dagens metoder. Det kan være nok å være i inkubasjonstiden for en forkjølelse.

Kjært barn har mange navn. I denne artikkelen brukes ordet immunundertrykt. I Norge er det nok flere som bruker ordet immunsuppresjon. Det er det samme. Linkene vi bruker går til immunparalise i sespis.  Det  fordi National Institution of Health (NIH) innrømmer at LYME og Chronic Fatigue Syndrom egentlig er Post Sepsis Syndrom. Immunundertrykking og og vedvarende infeksjoner av alle slag. Den samme sykdommen som halvparten av de som overlever sepsis må slite med resten av sitt liv.

1.Mykoplasma gir tretthet og kombinert med EBV dobbelt trettehet.

Millioner lider nå av samme resultat som Post-Sepsis Syndrom uten god diagnostikk. Se deg rundt og du vil se  mye tretthet i befolkningen. Det er kanskje mange grunner til det, men en er skjult for oss. Den alvorlige trettheten er det viktigste utfallet av Post-Sepsis Syndrom. Vi vet at denne trettheten skyldes reaktivert herpesvirus og toleranse til mykoplasma i blodet, og spesielt i kombinasjon kan det føre til ekstrem tretthet.

Det er kjent at mykoplasmer (TLR2 -agonister) holder seg til, og går inn i blodceller. Mykoplasma forårsaker permeabilitet problemer med røde blodlegemer der oksygen ikke  krysser den røde blodcelle-veggen, og gir  tretthet på grunn av lite/ lavt oksygen. Par dette med reaktivering av Epstein Barr Viruset ( EBV)  og du får dobbel tretthet. Det er en tretthet som ikke vil dukke opp i standard testing fordi du fortsatt har høy / normal RBC telling. De ser ikke på dysfunksjonen av cellene; bare antall celler.

Denne tilstanden kalles for Hypoxia. Hypo betyr under eller mindre enn normalt. Hyper betyr det motsatte. Tenk på Lance Armstrong som dopet seg i alle de år. Han er det motsatte av de med Hypoxia. Lance var HYPER-oxia mens han vant syv sammenlagtseire på rad i Tour De France.


De fjernet bloceller for å fjerne beviser for sykdom:
Dette er  studien; Absence of Mycoplasma spesies DNA in chronic fatigue syndrome fornektere alltid peker mot, for å hevde at det ikke er tretthet i kronisk utmattelse :

Blood was collected in sodium citrate Vacutainer tubes (Beckton Dickinson) and shipped by overnight courier to the Centers for Disease Control (CDC), where plasma was collected by separation on lymphocyte separation medium (LSM; ICN Biomedicals). Plasma (1 ml) was concentrated to approximately 250 μl in a Centricon centrifugal filter unit YM-100 (Millipore). Cell-free plasma DNA was extracted by using a QIAamp DNA Mini kit (Qiagen) according to the manufacturer’s instructions and quantified by using a DyNA Quant 200 fluorometer (Amersham Biosciences).


Se, de sentrifugerte ut alle cellene som mykoplasma holder seg til eller lever i, og de lette etter mykoplasma i et reagensrør fult av INGENTING. De vet at Mykoplasma, en TLR2 agonist er ansvarlig for å ødelegge funksjonaliteten til blodceller ( som forårsaker tretthet) i tillegg fører det til immunundertrykking.DE VET AT NÅR DU FJERNER BLODCELLER ( SOM MYKOPLASMA HOLDER SEG TIL) FRA BLODET, VIL DU IKKE FINNE NOE MYKOPLASMA.

2.


Forenklet bilde av mekanismene:

Ved å bruke Thimoresal i vaksiner ønsker de å forhindre sopp – virus synergi . Eller det som TruthCures beskriver som Post  Sepsis Syndrom. Det har man vært klar over siden 1930 tallet.  Det viser denne saken fra New York Times.

December 2012:  New York Times; Doctors admit Thimerosal is put in vaccines to prevent fungi:

Vaccine Rule Is Said to Hurt Health Efforts 
«But a proposal that the ban include thimerosal, which has been used since the 1930s to prevent bacterial and fungal contamination in multidose vials of vaccines, has drawn strong criticism from pediatricians…. They say that the ethyl-mercury compound is critical for vaccine use in the developing world, where multidose vials are a mainstay…Banning it would require switching to single-dose vials for vaccines, which would cost far more and require new networks of cold storage facilities and additional capacity for waste disposal, the authors of the articles said.'»

Mekanismene;
Vi vet Center of Disease Control ( CDC) og BigPharma har sagt den primære faren med barnevaksiner er at barn kan ende opp med vaksineviruset. Selv Infectious Diseases Society of America (IDSA) har vært med å røpe hva som skjer. Denne ble fjernet, men Action Lyme.org rakk å ta en printscreen.

IDSA: «Vaccines serve the mfgs, not their victims»

Artikkelen sier  at barn er over vaksinert i USA i for ung alder, p.g.a en tvungen tidsplan og tilpasset produsentene og på den måten får de for mange vaksiner i for tidlig alder. Det er ingen god ide.

Forenklet: 

1) Mykoplasma / sopp er TLR2/1-agonister2) De kan ene er gitt til immunundertrykket barn eller vaksinen er i seg selv forurenset. 

2) TLR2/1 gir immunundertryking. 

3) Mycoplasma  med svekkede virus i vaksinehettene fører til reaktivering av viruset, og til slutt til de sykdommene de skal forhindre 

4) Fullt levende virus injisert i et barn kan føre til permanent hjerneskade.

 

Paul Auwaerter (Johns Hopkins)

sier at vaksinevirus kan reaktiveres og skape hjerneskade.

«…However, fatal infections have been documented in immunodeficient children vaccinated with these strains (1121415). The symptoms of infection occur many months after immunization, and the viruses isolated are similar to the original LA vaccine (115), suggesting that in the absence of an effective host immune response, persistent infection with the vaccine strain can lead to fatal disease. Viruses isolated from these children could potentially represent virulent revertants of the original LA vaccine.”

5) Ofrene må leve med (eller dø) ved permanent immunundertrykking og må leve med effekten den gir. (Post-Sepsis syndrom)

6) Pakningsvedlegget på mmr vaksinen sier at du ikke skal vaksinere et barn som allerede er sykt ellers vil de bli syke av disse farlige, hjerneskade virusene.

Du trenger ikke lese mye forskning for å vite at barn som får de ulike sykdommene er ment å forhindre, spesielt ikke når det kommer til levende virus vaksiner som er nevrotropisk.

Det holder å lese pakningsvedlegget på  MMR vaksinen : 

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to any component of the vaccine, including gelatin.{40}

Do not give M-M-R II to pregnant females; the possible effects of the vaccine on fetal development are unknown at this time. If vaccination of postpubertal females is undertaken, pregnancy should be avoided for three months following vaccination (see INDICATIONS AND USAGE, Non-Pregnant Adolescent and Adult Females and PRECAUTIONS, Pregnancy).

Anaphylactic or anaphylactoid reactions to neomycin (each dose of reconstituted vaccine contains approximately 25 mcg of neomycin). 3

Febrile respiratory illness or other active febrile infection. However, the ACIP has recommended that all vaccines can be administered to persons with minor illnesses such as diarrhea, mild upper respiratory infection with or without low-grade fever, or other low-grade febrile illness.{41)

Patients receiving immunosuppressive therapy. This contraindication does not apply to patients who are receiving corticosteroids as replacement therapy, e.g., for Addison’s disease.

Individuals with blood dyscrasias, leukemia, lymphomas of any type, or other malignant neoplasms affecting the bone marrow or lymphatic systems.

Primary and acquired immunodeficiency states, including patients who are immunosuppressed in association with AIDS or other clinical manifestations of infection with human immunodeficiency viruses;{41-43} cellular immune deficiencies; and hypogammaglobulinemic and dysgammaglobulinemic states. Measles inclusion body encephalitis{44} (MIBE), pneumonitis{45} and death as a direct consequence of disseminated measles vaccine virus infection have been reported in immunocompromised individuals inadvertently vaccinated with measles-containing vaccine.

Individuals with a family history of congenital or hereditary immunodeficiency, until the immune competence of the potential vaccine recipient is demonstrated. 


3.Vaksiner og Autisme:

Den STORE frykten for vaksineindustriens advokater er  hvordan dette avslører at vaksiner kan før til autisme diagnose. Hjerneskade epedimien handler i stor grad om at barna faktisk får hjerne – skadelige . nevrotropiske virusene. ( se punkt4).
Stanley Plotkin omtales som » far til vaksiner i USA: Routes of Fetal Infection and Mechanisms of Fetal Damage

Fetal brain damage may also result from selective lysis of dividing cells. The best example of this is provided by the H-l picornavirus ,which destroys the cerebellar granular cells in immature cats or hamsters .48. Other mechanisms that have been shown to operat e in animals, but not yet in man, are alteration of neural tube closure by influenza virus, or cavitati on of the brain through cell destruction in blueton gue disease of sheep. Recent support for the supposition that influenza A2 virus is teratogenic was provided by the development of hydrocephalus in monkeys inoculated intracerebrally with this virus during the fetal state.49 Thus, some viruses may be capable of destroying certain brain cells during fetal development, leaving behind morphological derangement without inflammati on.”

Kathleen Dickson sier:

«Modellen for hjerneskade som de kaller » autisme» er borna eller picornavirus. Nevro utviklet hjerneskade er det virkelige navnet for «autisme» Med andre ord, et levende virus gjør all skade, og ikke «ingredienser» eller «kvikksølv».

Vaksiner feiler når de gis til immunundertrykte. De sier at de ikke skal vaksienere et sykt barn fordi de kan få sykdommen. Der har du den voldsomme oppblomstringen av autisme.

Se side 154 :
Truth Cures: All in one pdf, HERE

Forurensing av vaksiner: 
Data som viser at vaksiner kan være lagret, temperert, i produksjon eller på annen måte ført til forurensing:

Jerry Seidel (TruthCures) : Improper Storage of Vaccines and Temperature Lapses Can Lead to Vaccine Injury

Vaccination errors reported to (VAERS) 2000 – 2013

NYHET!!
Meld deg inn i vår Norske Facebookgruppe:

TIDENES HELSESKANDALE : MØTEPLASS PÅ TVERS AV DIAGNOSER.

4.

Skjermbilde 2018-12-04 kl. 11.09.15


Oppsummering og kilder: 

Det finnes idag ingen dokumentert kur. Derfor vil beviser for mekanismene og de kriminelle forholdene sette mekanismene på  på kartet. Når disse bevisene annerkjennes vil det gi tidenes løft inn mot medisinsk forskning. Det vil også gi bedre forskning fordi fjerner du forfalskningene nærmer du deg sannheten.  Behandlingen vil derfor bli inn mot årsaken og ikke rettet mot ufattelig mange symptomer.

Bevisene inn mot LYME sklir som hånd i hanske inn i forståelsen av vaksine problematikken.  Neste artikkel vil vise flere triggere til samme utfall. Det er mange paralleller i vitenskapen som TruthCures presenterer. Det er nettopp slik god forskning belyser sin ekte verdi.

FOR DEBATT KAN ALTERNATIV MEDIA SIDEN ANBEFALES:

Kilder:
TruthCures.org kriminelle anklage ark fremstår nærmest som en bok.

Inn mot denne artikkelen er det kapittel 5 og 6 som omhandler mest vitenskap som forklarer bakgrunnen for denne teksten.  Les også linkene i selve teksten.

The Criminal Charges Sheets – this is actually a book; you can also find it here:      truthcures.org/charge-sheets

1. ALDF-CDC «Enterprise» (read «RICO») Conspires to Defraud USA in Dearborn-Vaccine Scam; see how next, in the subsequent charge sheet on patents, the very people who falsified the testing are the ones who own the patents for the bogus vaccines and test kit products:

2. Lyme Disease Patents owned by the Dearborn scammers, CDC officers, Yale in association with Corixa, Mayo Clinic and Imugen. Leaving OspA and B out of the Dearborn standard was intended to facilitate a monopoly on post-LYMErix approval on blood testing for all vectior-borne disease:

3. Lyme Disease Biomarkers, as compared to scientifically invalid psychiatric check lists. These biomarkers were identified by the very people who later said Lyme was not even a disease, and who are the same people who own the vaccine patents and falsified the testing at Dearborn:

4. The Primers (DNA, RNA) Shell Game; the very people who own all the patents and falsified the testing for Lyme in order to falsify the outcomes of those bogus products, use the wrong DNA to not-find Lyme or other spirochetes in humans, while using the correct DNA to patent borrelia-specific DNA; no biofilms.

5. Occam’s Razor — Or,
If it quacks like a duck, it must be Epstein-Barr/post-sepsis syndrome (as the REAL «Great Imitator»):

6. The Common Mechanisms of Fungal-Viral Damage in CFIDS, Vaccines-Autism, and «Chronic Lyme»/ New Great Imitator, per the CDC, NIH and IDSA; This paper reveals the CDC’s own data on what Lyme and CFIDS are, and how immunosuppression-via-fungal contamination also explains the failed childhood vaccines, giving children the very viruses the vaccines are intended to prevent (with resultant encephalitis):

7. Simon Wessely and the abuse of Gulf War veterans, Justina Pelletier and 21st century witch trials; with scientifically valid evidence for real illness, a vast majority of post-sepsis and vaccine injured are slandered and libeled with invalid psychiatric terminology:

8. The State of Connecticut and Yale Assaulted Czech Children with a known fake vaccine (OspA or LYMErix) just to see how serious would be the adverse events.

9.  New-  About how the OspA vaccines were never shown to prevent spirochetes, this was all research fraud.

All in one pdf, HERE

5.