NORDEN – Uttalelsene kom under den Nordiske arbeiderkongressen hvor lederen for det Danske arbeiderpartiet Mette Fredriksen sa at […]