Standard islamsk Narrativ (SIN) hevder at en Muhammed var aktiv i Mekka og Medina på begynnelsen av 600–tallet, […]